Hälften fortfarande ovaccinerade i delar av Stockholms kommun

Stockholms kommun | Corona |
Karta över vaccintäckning i Västerort
Newsworthy

Vaccinationstäckningen ökar – men det finns fortfarande delar av Stockholms kommun där färre än hälften av den vuxna befolkningen tagit en dos. Det visar Folkhälsomyndighetens nya, uppdaterade siffror.

I slutet av augusti tog Folkhälsomyndigheten fram ny, geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns.

Det fanns stora skillnader i Stockholms kommun. I vissa delar hade bara 38 procent av den vuxna befolkningen tagit en första dos, att jämföra med 95 procent i andra delar av kommunen.

I slutet av september följde Folkhälsomyndigheten upp vaccinationsgraden. Under september har andelen vaccinerade i de lägst vaccinerade områdena – delar av Rinkeby – ökat med fyra procentenheter, till 42 procent. Största ökningen, sex procentenheter, skedde i delar av Tensta.

Karta över vaccinationstäckning i VästerortKarta över vaccinationstäckning i Stockholms innerstadKarta över vaccinationstäckning i Söderort

Det finns fortfarande 74 områden i Stockholms kommun där färre än 70 procent av den vuxna befolkningen inte hade tagit en första dos vaccinoch sju där inte ens hälften ännu fått en första spruta. Det handlar bland annat om delar av Rinkeby och delar av Tensta.

Ökningstakten i de minst vaccinerade områdena i Stockholms kommun är lägre än i riket i stort. Generellt finns fler lågvaccinerade områden i storstadsområdena.

Högst vaccinationstäckning i Stockholms kommun finns i delar av Långsjö och delar av Norra Ängby, där 96 procent av den vuxna befolkningen fått en dos. Glappet mellan de mest och minst vaccinerade områdena har minskat med tre procentenheter sedan i augusti.

Andelen vaccinerade ökar regionernas minst vaccinerade områden – storstäderna hamnar efter

I Stockholms län som helhet ökar vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena långsammare än i riket som stort.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.