Hälften fortfarande ovaccinerade i delar av Malmö

Malmö kommun | Corona |
Karta över vaccintäckning i Malmö
Newsworthy

Vaccinationstäckningen ökar – men det finns fortfarande delar av Malmö där färre än hälften av den vuxna befolkningen tagit en dos. Det visar Folkhälsomyndighetens nya, uppdaterade siffror.

I slutet av augusti tog Folkhälsomyndigheten fram ny, geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns.

Det fanns stora skillnader i Malmö. I vissa delar hade bara 36 procent av den vuxna befolkningen tagit en första dos, att jämföra med 92 procent i andra delar av kommunen.

I slutet av september följde Folkhälsomyndigheten upp vaccinationsgraden. Under september har andelen vaccinerade i de lägst vaccinerade områdena – delar av Herrgården norr – ökat med fem procentenheter, till 41 procent.

Karta över vaccinationstäckning i Malmö

Det finns fortfarande 56 områden i Malmö där färre än 70 procent av den vuxna befolkningen inte hade tagit en första dos vaccinoch sju där inte ens hälften ännu fått en första spruta. Det handlar bland annat om Örtagården norr, delar av Persborg-Törnrosen och delar av Herrgården norr.

Ökningstakten i de minst vaccinerade områdena i Malmö är lägre än i riket i stort. Generellt finns fler lågvaccinerade områden i storstadsområdena.

Högst vaccinationstäckning i Malmö finns i delar av Västervång-Fridhem, delar av Elinelund-Djupadal och delar av Djupadal-Rosenvång, där 93 procent av den vuxna befolkningen fått en dos. Glappet mellan de mest och minst vaccinerade områdena har minskat med fyra procentenheter sedan i augusti.

Andelen vaccinerade ökar regionernas minst vaccinerade områden – storstäderna hamnar efter

I Skåne län som helhet ökar vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena långsammare än i riket som stort.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.