Hälften fortfarande ovaccinerade i delar av Botkyrka

Botkyrka kommun | Corona |
Karta över vaccintäckning i Tumba
Newsworthy

Vaccinationstäckningen ökar – men det finns fortfarande delar av Botkyrka där färre än hälften av den vuxna befolkningen tagit en dos. Det visar Folkhälsomyndighetens nya, uppdaterade siffror.

I slutet av augusti tog Folkhälsomyndigheten fram ny, geografiskt mer finkornig statistik över vaccinationstäckningen. Landets 290 kommuner delades in i knappt 6 000 så kallade demografiska statistikområden för att kunna identifiera var de vita fläckarna på vaccinationskartan finns.

Det fanns stora skillnader i Botkyrka. I vissa delar hade bara 44 procent av den vuxna befolkningen tagit en första dos, att jämföra med 87 procent i andra delar av kommunen.

I slutet av september följde Folkhälsomyndigheten upp vaccinationsgraden. Under september har andelen vaccinerade i de lägst vaccinerade områdena – delar av Norsborg – ökat med fem procentenheter, till 49 procent. Största ökningen, sex procentenheter, skedde i delar av Hallunda.

Karta över vaccinationstäckning i TumbaKarta över vaccinationstäckning i Botkyrka kommun

Det finns fortfarande 28 områden i Botkyrka där färre än 70 procent av den vuxna befolkningen inte hade tagit en första dos vaccinoch fyra där inte ens hälften ännu fått en första spruta. Det handlar bland annat om delar av Fittja och delar av Norsborg.

Ökningstakten i de minst vaccinerade områdena i Botkyrka är lägre än i riket i stort. Generellt finns fler lågvaccinerade områden i storstadsområdena.

Högst vaccinationstäckning i Botkyrka finns i delar av Brantbrink-Tullingeskog-Rörmossen, där 89 procent av den vuxna befolkningen fått en dos. Glappet mellan de mest och minst vaccinerade områdena har minskat med två procentenheter sedan i augusti.

Andelen vaccinerade ökar regionernas minst vaccinerade områden – storstäderna hamnar efter

I Stockholms län som helhet ökar vaccinationsgraden i de minst vaccinerade områdena långsammare än i riket som stort.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.