Arbetslösheten minskar i Lekeberg

Lekebergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lekebergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lekebergs kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under september månad rapporterade Lekeberg en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 187 av 4 065 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (22 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Lekebergs kommun och Örebro län

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,6 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,7 procent i Lekeberg under september månad, motsvarande 56 av 335 personer. Det är 5,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 16,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,1 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lekebergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I september var 8,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 28 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lekebergs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lekeberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lekebergs kommun och Örebro län

Elva annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt elva arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.25
Barnskötare13
Installations- och serviceelektriker12
Personal- och HR-chefer22
Träarbetare, snickare m.fl.12
Elevassistenter m.fl.11
Isoleringsmontörer11
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete11
Målare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
LekebergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,6 %−0,7 % 8,0 %−1,2 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,7 %−5,6 % 22,9 %−3,1 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar8,8 %−2,8 % 10,4 %−2,3 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,0 % 
Degerfors9,0 %0,0 % 
Hallsberg7,5 %−1,7 % 
Hällefors10,5 %−2,9 % 
Karlskoga7,3 %−0,9 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå6,9 %−1,6 % 
Lekeberg4,6 %−0,7 % 
Lindesberg7,7 %−1,5 % 
Ljusnarsberg8,6 %−4,0 % 
Nora6,7 %−2,0 % 
Örebro8,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund20,1 %−3,9 % 
Degerfors27,4 %−0,8 % 
Hallsberg21,0 %−5,0 % 
Hällefors31,9 %−5,3 % 
Karlskoga22,5 %−3,1 % 
Kumla18,1 %−1,9 % 
Laxå22,2 %−4,6 % 
Lekeberg16,7 %−5,6 % 
Lindesberg21,7 %−3,8 % 
Ljusnarsberg20,2 %−9,6 % 
Nora20,8 %−8,3 % 
Örebro23,6 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−2,2 % 
Degerfors16,2 %+1,2 % 
Hallsberg11,4 %−2,1 % 
Hällefors11,4 %−5,7 % 
Karlskoga10,8 %−2,4 % 
Kumla11,1 %−1,2 % 
Laxå13,2 %−0,7 % 
Lekeberg8,8 %−2,8 % 
Lindesberg10,3 %−3,5 % 
Ljusnarsberg11,0 %−7,0 % 
Nora11,9 %−2,5 % 
Örebro10,0 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.