Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 21:a månaden i följd i Ånge

Ånge kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ånge kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ånge kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ånge kommun med 7,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 18,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Ånge en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 289 av 4 379 invånare i åldern 16 till 64 år i Ånge kommun var inskrivna som arbetssökande (50 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Ånge kommun och Västernorrlands län

Ånge är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Härnösand där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ånge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (6,6 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Ånge har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Härnösand har den högsta (10,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,5 procent i Ånge under september månad, motsvarande 72 av 389 personer. Det är 7,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−37 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,0 till 18,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Ånge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ånge kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ånge om man jämför med andra kommuner i Västernorrland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I september var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 38 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 18 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ånge kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ånge lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ånge kommun och Västernorrlands län

30 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 30 arbetsplatsannonser i Ånge kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ånge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.514
Företagssäljare15
Tandläkare15
Grundutbildade sjuksköterskor24
Geriatriksjuksköterskor13
Försäljnings- och marknadschefer22
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning22
Specialistläkare12
Redovisningsekonomer22
Arbetsledare inom tillverkning11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Ånge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
ÅngeVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,0 % 7,7 %−1,4 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda18,5 %−7,2 % 23,9 %−4,2 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar9,0 %−3,4 % 12,1 %−2,4 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand10,0 %−2,5 % 
Kramfors8,5 %−1,8 % 
Sollefteå7,8 %−0,7 % 
Sundsvall7,7 %−0,9 % 
Timrå7,8 %−0,5 % 
Ånge6,6 %−1,0 % 
Örnsköldsvik6,9 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand30,3 %−7,2 % 
Kramfors24,9 %−5,7 % 
Sollefteå23,9 %−0,7 % 
Sundsvall21,9 %−3,1 % 
Timrå22,4 %−1,3 % 
Ånge18,5 %−7,2 % 
Örnsköldsvik24,8 %−5,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand14,4 %−4,3 % 
Kramfors14,2 %−6,6 % 
Sollefteå11,5 %−2,1 % 
Sundsvall12,2 %−0,9 % 
Timrå13,4 %−2,6 % 
Ånge9,0 %−3,4 % 
Örnsköldsvik10,4 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.