Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sex år i Skellefteå

Skellefteå kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Skellefteå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Skellefteå kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2015.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Skellefteå kommun med 3,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 14,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Skellefteå en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 715 av 35 729 invånare i åldern 16 till 64 år i Skellefteå kommun var inskrivna som arbetssökande (506 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Skellefteå kommun och Västerbottens län

Skellefteå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skellefteå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,8 procent i kommunen, jämfört med 5,2 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Skellefteå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 286 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,8 procent i Skellefteå under september månad, motsvarande 553 av 3 736 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−91 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över sju år i sträck. Sedan augusti 2014 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,8 till 14,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2015.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,0 procentenheter i Skellefteå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Skellefteå kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Skellefteå som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I september var 7,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 292 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 154 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Skellefteå kommun

Medan Skellefteå har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Skellefteå kommun och Västerbottens län

349 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 349 arbetsplatsannonser i Skellefteå kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 880 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Skellefteå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1869
Processövervakare, kemisk industri455
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik743
Övriga läkare331
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer730
Städare628
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik328
Industrielektriker626
Restaurang- och köksbiträden m.fl.624
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering322*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Skellefteå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
SkellefteåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−1,4 % 5,2 %−1,5 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda14,8 %−3,4 % 15,0 %−3,9 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar7,7 %−3,1 % 7,7 %−3,2 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−2,4 % 
Dorotea4,5 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−1,9 % 
Malå4,8 %−1,5 % 
Nordmaling6,2 %−2,1 % 
Norsjö5,0 %−1,3 % 
Robertsfors5,0 %−0,8 % 
Skellefteå4,8 %−1,4 % 
Sorsele4,0 %−1,7 % 
Storuman6,0 %−0,8 % 
Umeå5,2 %−1,6 % 
Vilhelmina6,5 %−1,5 % 
Vindeln4,8 %−1,5 % 
Vännäs5,1 %−1,0 % 
Åsele7,8 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm13,5 %−9,4 % 
Dorotea13,7 %−9,4 % 
Lycksele17,8 %−6,0 % 
Malå17,5 %−2,9 % 
Nordmaling20,5 %−5,9 % 
Norsjö18,2 %+1,2 % 
Robertsfors17,4 %−2,2 % 
Skellefteå14,8 %−3,4 % 
Sorsele9,7 %−4,1 % 
Storuman21,3 %+0,1 % 
Umeå14,3 %−3,8 % 
Vilhelmina17,5 %−3,6 % 
Vindeln10,7 %−11,3 % 
Vännäs17,5 %−5,6 % 
Åsele15,4 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,4 % 
Dorotea3,9 %−4,7 % 
Lycksele7,5 %−7,0 % 
Malå9,0 %−0,6 % 
Nordmaling11,2 %−5,0 % 
Norsjö7,6 %−1,0 % 
Robertsfors12,9 %+0,4 % 
Skellefteå7,7 %−3,1 % 
Sorsele5,6 %−2,8 % 
Storuman9,5 %−3,5 % 
Umeå7,1 %−3,3 % 
Vilhelmina10,5 %−1,8 % 
Vindeln10,5 %−1,7 % 
Vännäs7,5 %−4,6 % 
Åsele14,0 %+2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.