Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på nio år i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskoga kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskoga kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2012.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskoga kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 22,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Karlskoga en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 038 av 14 219 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (133 färre än i september i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Karlskoga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Karlskoga kommun och Örebro län

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskoga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,3 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,5 procent). För att Karlskoga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund skulle 398 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,5 procent i Karlskoga under september månad, motsvarande 558 av 2 480 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−58 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 22,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,2 procentenheter i Karlskoga. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskoga kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlskoga som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I september var 10,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 162 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 41 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskoga sjunkit sju månader i följd (ner från 11,1 procent i februari till 10,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskoga kommun

Medan Karlskoga har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter högre i Karlskoga.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskoga kommun och Örebro län

114 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 114 arbetsplatsannonser i Karlskoga kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 260 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskoga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare221
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete320
Personliga assistenter120
Restaurang- och köksbiträden m.fl.417
Städare213
Telefonförsäljare m.fl.213
Geriatriksjuksköterskor412
Barnskötare110
Företagssäljare410

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Karlskoga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,3 %−0,9 % 8,0 %−1,2 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda22,5 %−3,1 % 22,9 %−3,1 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar10,8 %−2,4 % 10,4 %−2,3 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,0 % 
Degerfors9,0 %0,0 % 
Hallsberg7,5 %−1,7 % 
Hällefors10,5 %−2,9 % 
Karlskoga7,3 %−0,9 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå6,9 %−1,6 % 
Lekeberg4,6 %−0,7 % 
Lindesberg7,7 %−1,5 % 
Ljusnarsberg8,6 %−4,0 % 
Nora6,7 %−2,0 % 
Örebro8,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund20,1 %−3,9 % 
Degerfors27,4 %−0,8 % 
Hallsberg21,0 %−5,0 % 
Hällefors31,9 %−5,3 % 
Karlskoga22,5 %−3,1 % 
Kumla18,1 %−1,9 % 
Laxå22,2 %−4,6 % 
Lekeberg16,7 %−5,6 % 
Lindesberg21,7 %−3,8 % 
Ljusnarsberg20,2 %−9,6 % 
Nora20,8 %−8,3 % 
Örebro23,6 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−2,2 % 
Degerfors16,2 %+1,2 % 
Hallsberg11,4 %−2,1 % 
Hällefors11,4 %−5,7 % 
Karlskoga10,8 %−2,4 % 
Kumla11,1 %−1,2 % 
Laxå13,2 %−0,7 % 
Lekeberg8,8 %−2,8 % 
Lindesberg10,3 %−3,5 % 
Ljusnarsberg11,0 %−7,0 % 
Nora11,9 %−2,5 % 
Örebro10,0 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.