Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på elva år i Kiruna

Kiruna kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kiruna kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kiruna kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kiruna kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 9,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Kiruna en total arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 429 av 11 917 invånare i åldern 16 till 64 år i Kiruna kommun var inskrivna som arbetssökande (125 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Kiruna kommun och Norrbottens län

Kiruna är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arjeplog där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kiruna hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,6 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Gällivare och Jokkmokk har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Haparanda har den högsta (9,0 procent). För att Kiruna skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare och Jokkmokk skulle tolv personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent). Kirunas arbetslöshet sticker ut som den nionde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 9,5 procent i Kiruna under september månad, motsvarande 146 av 1 537 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−47 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd. Sedan mars har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,4 till 9,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,9 procentenheter i Kiruna. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kiruna kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Kiruna som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,5 procentenheter). I september var 5,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 70 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 31 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kiruna kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kiruna lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kiruna kommun och Norrbottens län

191 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 191 arbetsplatsannonser i Kiruna kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 300 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kiruna kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer2330
Hovmästare och servitörer714*
Hotellreceptionister m.fl.713
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering312*
Kockar och kallskänkor310
Träarbetare, snickare m.fl.110
Barnskötare59*
Grundutbildade sjuksköterskor58
Bartendrar18
Restaurang- och köksbiträden m.fl.58

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Kiruna kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KirunaNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,6 %−0,9 % 5,5 %−1,3 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda9,5 %−3,1 % 13,8 %−3,7 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar5,2 %−1,5 % 7,7 %−2,6 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−4,2 % 
Arvidsjaur6,8 %−1,9 % 
Boden6,4 %−0,7 % 
Gällivare3,5 %−0,9 % 
Haparanda9,0 %−1,6 % 
Jokkmokk3,5 %−2,2 % 
Kalix5,5 %−1,2 % 
Kiruna3,6 %−0,9 % 
Luleå5,8 %−1,7 % 
Pajala4,7 %−2,3 % 
Piteå5,2 %−1,0 % 
Älvsbyn7,2 %−1,3 % 
Överkalix5,3 %−2,0 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog11,0 %−7,3 % 
Arvidsjaur19,5 %−3,6 % 
Boden17,3 %−3,7 % 
Gällivare11,2 %−1,0 % 
Haparanda11,7 %−2,1 % 
Jokkmokk11,6 %−6,6 % 
Kalix14,2 %−1,6 % 
Kiruna9,5 %−3,1 % 
Luleå14,6 %−4,2 % 
Pajala8,2 %−8,0 % 
Piteå14,9 %−3,9 % 
Älvsbyn18,9 %−5,0 % 
Överkalix15,0 %−5,8 % 
Övertorneå10,7 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog4,5 %−5,8 % 
Arvidsjaur9,7 %−4,7 % 
Boden9,6 %−0,5 % 
Gällivare5,8 %−2,2 % 
Haparanda11,3 %−3,7 % 
Jokkmokk9,1 %−0,2 % 
Kalix8,2 %−2,5 % 
Kiruna5,2 %−1,5 % 
Luleå7,5 %−2,6 % 
Pajala6,2 %−5,7 % 
Piteå7,9 %−3,4 % 
Älvsbyn8,1 %−5,4 % 
Överkalix6,4 %+0,5 % 
Övertorneå8,7 %−5,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.