Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Västernorrland

Västernorrlands län Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Västernorrlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Västernorrland såg under september månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten .

Under september månad rapporterade Västernorrland en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 9 157 av 118 922 invånare i åldern 16 till 64 år i Västernorrlands län var inskrivna som arbetssökande (1 732 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Västernorrlands län och Sverige

Västernorrland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Kalmar, Skåne och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,6 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Västernorrland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,7 procent i länet, jämfört med 7,5 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,2 procent), medan Södermanland har den högsta (10,1 procent). För att Västernorrland skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 973 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,9 procent i Västernorrland under september månad, motsvarande 3 761 av 15 736 personer. Det är 4,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−670 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 28,0 till 23,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan mars 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,2 procentenheter i Västernorrland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västernorrlands län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Västernorrland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I september var 12,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 375 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 405 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västernorrlands län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västernorrland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västernorrlands län och Sverige

899 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 899 arbetsplatsannonser i Västernorrlands län i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 1 700 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västernorrlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor84280
Telefonförsäljare m.fl.38111
Företagssäljare5196
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2080
Kundtjänstpersonal1967
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3154
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering648*
Personliga assistenter4045
Tandläkare1342
Grundskollärare2130

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Västernorrlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
VästernorrlandSverige
Hela arbetskraften7,7 %−1,4 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda23,9 %−4,2 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar12,1 %−2,4 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand10,0 %−2,5 % 
Kramfors8,5 %−1,8 % 
Sollefteå7,8 %−0,7 % 
Sundsvall7,7 %−0,9 % 
Timrå7,8 %−0,5 % 
Ånge6,6 %−1,0 % 
Örnsköldsvik6,9 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand30,3 %−7,2 % 
Kramfors24,9 %−5,7 % 
Sollefteå23,9 %−0,7 % 
Sundsvall21,9 %−3,1 % 
Timrå22,4 %−1,3 % 
Ånge18,5 %−7,2 % 
Örnsköldsvik24,8 %−5,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand14,4 %−4,3 % 
Kramfors14,2 %−6,6 % 
Sollefteå11,5 %−2,1 % 
Sundsvall12,2 %−0,9 % 
Timrå13,4 %−2,6 % 
Ånge9,0 %−3,4 % 
Örnsköldsvik10,4 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.