Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Haparanda

Haparanda kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Haparanda kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juli 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Haparanda kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Haparanda kommun med 2,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 11,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under september månad rapporterade Haparanda en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 343 av 3 811 invånare i åldern 16 till 64 år i Haparanda kommun var inskrivna som arbetssökande (77 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Haparanda kommun och Norrbottens län

Haparanda är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arjeplog där arbetslösheten sjunker med 4,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Haparanda alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (9,0 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Haparanda har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gällivare och Jokkmokk har den lägsta (3,5 procent). För att Haparanda skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare och Jokkmokk skulle 210 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,7 procent i Haparanda under september månad, motsvarande 149 av 1 274 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−35 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juli 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,3 till 11,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 2,7 procentenheter i Haparanda. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Haparanda kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Haparanda om man jämför med andra kommuner i Norrbotten.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,7 procentenheter). I september var 11,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 46 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Haparanda kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Haparanda högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Haparanda kommun och Norrbottens län

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Haparanda kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Haparanda kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering525
Restaurang- och köksbiträden m.fl.217
Förskollärare110
Operationssjuksköterskor15
Grundutbildade sjuksköterskor13
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri13
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.23
Övriga läkare12
Grundskollärare22
Gymnasielärare12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Haparanda kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
HaparandaNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften9,0 %−1,6 % 5,5 %−1,3 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda11,7 %−2,1 % 13,8 %−3,7 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar11,3 %−3,7 % 7,7 %−2,6 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−4,2 % 
Arvidsjaur6,8 %−1,9 % 
Boden6,4 %−0,7 % 
Gällivare3,5 %−0,9 % 
Haparanda9,0 %−1,6 % 
Jokkmokk3,5 %−2,2 % 
Kalix5,5 %−1,2 % 
Kiruna3,6 %−0,9 % 
Luleå5,8 %−1,7 % 
Pajala4,7 %−2,3 % 
Piteå5,2 %−1,0 % 
Älvsbyn7,2 %−1,3 % 
Överkalix5,3 %−2,0 % 
Övertorneå6,3 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog11,0 %−7,3 % 
Arvidsjaur19,5 %−3,6 % 
Boden17,3 %−3,7 % 
Gällivare11,2 %−1,0 % 
Haparanda11,7 %−2,1 % 
Jokkmokk11,6 %−6,6 % 
Kalix14,2 %−1,6 % 
Kiruna9,5 %−3,1 % 
Luleå14,6 %−4,2 % 
Pajala8,2 %−8,0 % 
Piteå14,9 %−3,9 % 
Älvsbyn18,9 %−5,0 % 
Överkalix15,0 %−5,8 % 
Övertorneå10,7 %−3,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arjeplog4,5 %−5,8 % 
Arvidsjaur9,7 %−4,7 % 
Boden9,6 %−0,5 % 
Gällivare5,8 %−2,2 % 
Haparanda11,3 %−3,7 % 
Jokkmokk9,1 %−0,2 % 
Kalix8,2 %−2,5 % 
Kiruna5,2 %−1,5 % 
Luleå7,5 %−2,6 % 
Pajala6,2 %−5,7 % 
Piteå7,9 %−3,4 % 
Älvsbyn8,1 %−5,4 % 
Överkalix6,4 %+0,5 % 
Övertorneå8,7 %−5,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.