Ungdomsarbetslösheten i Järfälla faller mer än i andra kommuner i Stockholms län

Järfälla kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Järfälla kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

26 av 26 kommuner i Stockholms län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i september. Järfälla var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Järfälla kommun med 4,2 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i september på 10,0 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under september månad rapporterade Järfälla en total arbetslöshet på 8,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Stockholms län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 3 725 av 41 854 invånare i åldern 16 till 64 år i Järfälla kommun var inskrivna som arbetssökande (466 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Järfälla kommun och Stockholms län

Järfälla är inte den enda kommunen i Stockholms län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Stockholm där arbetslösheten sjunker med 1,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Järfälla alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Stockholms län (8,9 procent i kommunen, jämfört med 7,2 procent i hela länet). Danderyd har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Botkyrka och Södertälje har den högsta (12,5 procent). För att Järfälla skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Danderyd skulle 2 135 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,0 procent i Järfälla under september månad, motsvarande 2 707 av 16 919 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−112 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,1 procentenheter i Järfälla.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Järfälla kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Järfälla om man jämför med andra kommuner i Stockholms län. Botkyrka har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norrtälje har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I september var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 419 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 171 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Järfälla kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Järfälla högre än i Stockholms län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Järfälla kommun och Stockholms län

302 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 302 arbetsplatsannonser i Järfälla kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 440 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Järfälla kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2728
Telefonförsäljare m.fl.725
Lager- och terminalpersonal1924
Personliga assistenter1622
Butikssäljare, fackhandel1720
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter318
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer1416
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare315
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik413
Företagssäljare812

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Järfälla kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
JärfällaStockholms länHela landet
Hela arbetskraften8,9 %−1,2 % 7,2 %−1,5 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,0 %−1,6 % 14,4 %−2,2 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar10,0 %−4,2 % 8,2 %−2,9 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Stockholms län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Botkyrka12,5 %−1,0 % 
Danderyd3,8 %−1,1 % 
Ekerö3,9 %−1,1 % 
Haninge8,0 %−1,1 % 
Huddinge8,2 %−1,0 % 
Järfälla8,9 %−1,2 % 
Lidingö4,5 %−1,5 % 
Nacka4,9 %−1,7 % 
Norrtälje5,6 %−0,7 % 
Nykvarn4,5 %−1,1 % 
Nynäshamn7,1 %−0,7 % 
Salem6,2 %−0,9 % 
Sigtuna10,5 %−1,7 % 
Sollentuna6,8 %−1,2 % 
Solna5,3 %−1,5 % 
Stockholm7,1 %−1,9 % 
Sundbyberg7,3 %−1,5 % 
Södertälje12,5 %−1,2 % 
Tyresö5,5 %−1,0 % 
Täby3,9 %−1,0 % 
Upplands Väsby8,4 %−1,7 % 
Upplands-Bro8,3 %−0,6 % 
Vallentuna3,9 %−1,0 % 
Vaxholm4,1 %−0,6 % 
Värmdö4,2 %−1,3 % 
Österåker4,6 %−0,6 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Stockholms län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Botkyrka17,9 %−1,1 % 
Danderyd9,8 %−1,9 % 
Ekerö9,5 %−3,1 % 
Haninge14,0 %−1,7 % 
Huddinge14,9 %−1,5 % 
Järfälla16,0 %−1,6 % 
Lidingö10,5 %−2,7 % 
Nacka10,5 %−3,1 % 
Norrtälje15,3 %−2,3 % 
Nykvarn12,1 %−2,8 % 
Nynäshamn15,2 %−1,4 % 
Salem11,6 %−2,0 % 
Sigtuna17,9 %−1,9 % 
Sollentuna13,8 %−2,0 % 
Solna8,9 %−2,3 % 
Stockholm14,3 %−2,9 % 
Sundbyberg13,5 %−2,1 % 
Södertälje19,5 %−1,8 % 
Tyresö12,5 %−1,8 % 
Täby8,8 %−1,3 % 
Upplands Väsby15,1 %−2,5 % 
Upplands-Bro15,4 %−0,6 % 
Vallentuna8,4 %−3,7 % 
Vaxholm11,0 %−1,4 % 
Värmdö10,3 %−2,5 % 
Österåker10,0 %−1,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Stockholms län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Botkyrka11,0 %−2,2 % 
Danderyd3,3 %−2,1 % 
Ekerö6,2 %−1,9 % 
Haninge10,1 %−1,9 % 
Huddinge8,5 %−2,8 % 
Järfälla10,0 %−4,2 % 
Lidingö3,4 %−2,6 % 
Nacka5,2 %−2,8 % 
Norrtälje7,7 %−2,5 % 
Nykvarn11,1 %−1,1 % 
Nynäshamn10,8 %−0,9 % 
Salem10,3 %−1,9 % 
Sigtuna10,6 %−3,6 % 
Sollentuna8,6 %−1,6 % 
Solna6,3 %−2,1 % 
Stockholm8,2 %−3,5 % 
Sundbyberg8,7 %−2,3 % 
Södertälje10,5 %−2,5 % 
Tyresö8,2 %−2,9 % 
Täby4,7 %−2,0 % 
Upplands Väsby8,6 %−4,5 % 
Upplands-Bro11,4 %−0,5 % 
Vallentuna6,9 %−3,5 % 
Vaxholm6,7 %−1,6 % 
Värmdö5,8 %−2,1 % 
Österåker6,1 %−1,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.