Arbetslösheten i Degerfors är stabil, medan den faller i andra kommuner i Örebro

Degerfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Degerfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Elva av tolv kommuner i Örebro län såg en minskande arbetslöshet i september. I Degerfors däremot ligger den på samma nivå som förra året.

Under september månad rapporterade Degerfors en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är i samma nivå som i september i fjol. I Örebro län däremot sjunker arbetslösheten

Sett till antalet personer betyder det att 383 av 4 256 invånare i åldern 16 till 64 år i Degerfors kommun var inskrivna som arbetssökande (fyra färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Degerfors kommun och Örebro län

Degerfors går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Örebro län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arbetslösheten i Degerfors ligger över nivån i hela Örebro län (9,0 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,5 procent). För att Degerfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund skulle 192 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 27,4 procent i Degerfors under september månad, motsvarande 178 av 650 personer. Det är 0,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+4 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,4 procentenheter i Degerfors. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Degerfors kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Degerfors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,2 procentenheter). I september var 16,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 73 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Degerfors kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Degerfors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Degerfors kommun och Örebro län

15 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 15 arbetsplatsannonser i Degerfors kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Degerfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare27
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22
Personliga assistenter12
Socialsekreterare22
Svetsare och gasskärare22
Arbetsterapeuter11
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.11
Grundskollärare11
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete11
Tandhygienister11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Degerfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
DegerforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften9,0 %0,0 % 8,0 %−1,2 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda27,4 %−0,8 % 22,9 %−3,1 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar16,2 %+1,2 % 10,4 %−2,3 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,0 % 
Degerfors9,0 %0,0 % 
Hallsberg7,5 %−1,7 % 
Hällefors10,5 %−2,9 % 
Karlskoga7,3 %−0,9 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå6,9 %−1,6 % 
Lekeberg4,6 %−0,7 % 
Lindesberg7,7 %−1,5 % 
Ljusnarsberg8,6 %−4,0 % 
Nora6,7 %−2,0 % 
Örebro8,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund20,1 %−3,9 % 
Degerfors27,4 %−0,8 % 
Hallsberg21,0 %−5,0 % 
Hällefors31,9 %−5,3 % 
Karlskoga22,5 %−3,1 % 
Kumla18,1 %−1,9 % 
Laxå22,2 %−4,6 % 
Lekeberg16,7 %−5,6 % 
Lindesberg21,7 %−3,8 % 
Ljusnarsberg20,2 %−9,6 % 
Nora20,8 %−8,3 % 
Örebro23,6 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−2,2 % 
Degerfors16,2 %+1,2 % 
Hallsberg11,4 %−2,1 % 
Hällefors11,4 %−5,7 % 
Karlskoga10,8 %−2,4 % 
Kumla11,1 %−1,2 % 
Laxå13,2 %−0,7 % 
Lekeberg8,8 %−2,8 % 
Lindesberg10,3 %−3,5 % 
Ljusnarsberg11,0 %−7,0 % 
Nora11,9 %−2,5 % 
Örebro10,0 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.