Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Dorotea

Dorotea kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Dorotea kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Dorotea kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Dorotea kommun med 9,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 13,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under september månad rapporterade Dorotea en total arbetslöshet på 4,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 51 av 1 133 invånare i åldern 16 till 64 år i Dorotea kommun var inskrivna som arbetssökande (24 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Dorotea kommun och Västerbottens län

Dorotea är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Dorotea hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,5 procent i kommunen, jämfört med 5,2 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Dorotea under september månad, motsvarande 14 av 102 personer. Det är 9,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−10 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,1 till 13,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,2 procentenheter i Dorotea. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−7,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Dorotea kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Dorotea som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,7 procentenheter). I september var 3,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Dorotea sjunkit 16 månader i följd (ner från 15,0 procent i maj 2020 till 3,9 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2015.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Dorotea kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Dorotea lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Dorotea kommun och Västerbottens län

15 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 15 arbetsplatsannonser i Dorotea kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Dorotea kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor68
Förskollärare33
Barnmorskor11
Bensinstationspersonal11
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning11
Elevassistenter m.fl.11
Restaurang- och köksbiträden m.fl.11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Dorotea kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
DoroteaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,5 %−2,0 % 5,2 %−1,5 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−9,4 % 15,0 %−3,9 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar3,9 %−4,7 % 7,7 %−3,2 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−2,4 % 
Dorotea4,5 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−1,9 % 
Malå4,8 %−1,5 % 
Nordmaling6,2 %−2,1 % 
Norsjö5,0 %−1,3 % 
Robertsfors5,0 %−0,8 % 
Skellefteå4,8 %−1,4 % 
Sorsele4,0 %−1,7 % 
Storuman6,0 %−0,8 % 
Umeå5,2 %−1,6 % 
Vilhelmina6,5 %−1,5 % 
Vindeln4,8 %−1,5 % 
Vännäs5,1 %−1,0 % 
Åsele7,8 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm13,5 %−9,4 % 
Dorotea13,7 %−9,4 % 
Lycksele17,8 %−6,0 % 
Malå17,5 %−2,9 % 
Nordmaling20,5 %−5,9 % 
Norsjö18,2 %+1,2 % 
Robertsfors17,4 %−2,2 % 
Skellefteå14,8 %−3,4 % 
Sorsele9,7 %−4,1 % 
Storuman21,3 %+0,1 % 
Umeå14,3 %−3,8 % 
Vilhelmina17,5 %−3,6 % 
Vindeln10,7 %−11,3 % 
Vännäs17,5 %−5,6 % 
Åsele15,4 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,4 % 
Dorotea3,9 %−4,7 % 
Lycksele7,5 %−7,0 % 
Malå9,0 %−0,6 % 
Nordmaling11,2 %−5,0 % 
Norsjö7,6 %−1,0 % 
Robertsfors12,9 %+0,4 % 
Skellefteå7,7 %−3,1 % 
Sorsele5,6 %−2,8 % 
Storuman9,5 %−3,5 % 
Umeå7,1 %−3,3 % 
Vilhelmina10,5 %−1,8 % 
Vindeln10,5 %−1,7 % 
Vännäs7,5 %−4,6 % 
Åsele14,0 %+2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.