Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tio år i Lindesberg

Lindesbergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lindesbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lindesbergs kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan december 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lindesbergs kommun med 3,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 21,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under september månad rapporterade Lindesberg en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 841 av 10 922 invånare i åldern 16 till 64 år i Lindesbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (180 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Lindesbergs kommun och Örebro län

Lindesberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lindesberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,7 procent i kommunen, jämfört med 8,0 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,5 procent), medan Hällefors har den högsta (10,5 procent). För att Lindesberg skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund skulle 350 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,7 procent i Lindesberg under september månad, motsvarande 404 av 1 862 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−67 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,7 till 21,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,0 procentenheter i Lindesberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Lindesbergs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Lindesberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I september var 10,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 122 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 48 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Lindesbergs kommun

Medan Lindesberg har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Lindesbergs kommun och Örebro län

57 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 57 arbetsplatsannonser i Lindesbergs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lindesbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare516
Telefonförsäljare m.fl.211
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning110
Personliga assistenter45
Restaurang- och köksbiträden m.fl.14
Marknadsundersökare och intervjuare14
Grundutbildade sjuksköterskor44
Förskollärare22
Restaurang- och kökschefer22
ST-läkare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Lindesbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
LindesbergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,5 % 8,0 %−1,2 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,7 %−3,8 % 22,9 %−3,1 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar10,3 %−3,5 % 10,4 %−2,3 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−1,0 % 
Degerfors9,0 %0,0 % 
Hallsberg7,5 %−1,7 % 
Hällefors10,5 %−2,9 % 
Karlskoga7,3 %−0,9 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå6,9 %−1,6 % 
Lekeberg4,6 %−0,7 % 
Lindesberg7,7 %−1,5 % 
Ljusnarsberg8,6 %−4,0 % 
Nora6,7 %−2,0 % 
Örebro8,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund20,1 %−3,9 % 
Degerfors27,4 %−0,8 % 
Hallsberg21,0 %−5,0 % 
Hällefors31,9 %−5,3 % 
Karlskoga22,5 %−3,1 % 
Kumla18,1 %−1,9 % 
Laxå22,2 %−4,6 % 
Lekeberg16,7 %−5,6 % 
Lindesberg21,7 %−3,8 % 
Ljusnarsberg20,2 %−9,6 % 
Nora20,8 %−8,3 % 
Örebro23,6 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Askersund7,7 %−2,2 % 
Degerfors16,2 %+1,2 % 
Hallsberg11,4 %−2,1 % 
Hällefors11,4 %−5,7 % 
Karlskoga10,8 %−2,4 % 
Kumla11,1 %−1,2 % 
Laxå13,2 %−0,7 % 
Lekeberg8,8 %−2,8 % 
Lindesberg10,3 %−3,5 % 
Ljusnarsberg11,0 %−7,0 % 
Nora11,9 %−2,5 % 
Örebro10,0 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.