Lägsta arbetslösheten på 13 år i Munkfors

Munkfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Munkfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Munkfors kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten sedan augusti 2008.

Under september månad rapporterade Munkfors en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,3 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 117 av 1 603 invånare i åldern 16 till 64 år i Munkfors kommun var inskrivna som arbetssökande (42 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Munkfors kommun och Värmlands län

Munkfors är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Munkfors nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Värmlands län. Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,4 procent), medan Säffle har den högsta (10,9 procent). För att Munkfors skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Hammarö skulle 46 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,0 procent i Munkfors under september månad, motsvarande 42 av 200 personer. Det är 7,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−18 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan juni 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 44,8 till 21,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Munkfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−5,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Munkfors kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Munkfors om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I september var 13,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 19 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Munkfors kommun

Medan Munkfors har ungefär samma total arbetslöshet som Värmland, ligger ungdomsarbetslösheten 2,4 procentenheter högre i Munkfors.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Munkfors kommun och Värmlands län

Åtta annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt åtta arbetsplatsannonser i Munkfors kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Munkfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Skogsarbetare27
Socialsekreterare15
Djursjukskötare m.fl.23
Städare12
Veterinärer12
Elevassistenter m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Munkfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
MunkforsVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften7,3 %−2,3 % 7,3 %−1,3 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,0 %−7,7 % 22,2 %−3,7 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar13,5 %−4,2 % 11,1 %−2,8 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arvika5,6 %−2,5 % 
Eda8,1 %−0,3 % 
Filipstad10,0 %−1,7 % 
Forshaga7,1 %−0,5 % 
Grums8,9 %−0,4 % 
Hagfors7,0 %−1,4 % 
Hammarö4,4 %−0,6 % 
Karlstad7,6 %−1,4 % 
Kil5,8 %−0,9 % 
Kristinehamn9,2 %−1,6 % 
Munkfors7,3 %−2,3 % 
Storfors8,4 %−2,4 % 
Sunne5,5 %−1,0 % 
Säffle10,9 %−0,8 % 
Torsby5,7 %−1,2 % 
Årjäng6,0 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arvika17,0 %−5,6 % 
Eda18,9 %−1,0 % 
Filipstad32,2 %−1,0 % 
Forshaga20,6 %−1,3 % 
Grums25,3 %−2,3 % 
Hagfors18,2 %−5,3 % 
Hammarö14,5 %−1,1 % 
Karlstad21,4 %−3,4 % 
Kil20,0 %−5,9 % 
Kristinehamn29,4 %−4,9 % 
Munkfors21,0 %−7,7 % 
Storfors18,6 %−8,5 % 
Sunne19,9 %−4,5 % 
Säffle37,8 %−3,4 % 
Torsby18,1 %−3,8 % 
Årjäng17,0 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Arvika8,9 %−5,7 % 
Eda9,1 %−1,8 % 
Filipstad10,1 %−3,4 % 
Forshaga16,7 %−0,1 % 
Grums13,4 %−1,3 % 
Hagfors12,8 %−2,2 % 
Hammarö11,9 %−2,6 % 
Karlstad9,9 %−2,6 % 
Kil13,6 %+0,2 % 
Kristinehamn13,8 %−4,3 % 
Munkfors13,5 %−4,2 % 
Storfors16,7 %−1,0 % 
Sunne8,7 %−4,2 % 
Säffle17,6 %−0,2 % 
Torsby9,6 %−4,4 % 
Årjäng8,2 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.