Efter 23 månaders nedgång: nu stiger arbetslösheten bland utlandsfödda i Norsjö

Norsjö kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Norsjö kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan september 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Norsjö kommun minskat, men i september vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg jämfört med året innan.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Norsjö kommun med 1,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 18,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under september månad rapporterade Norsjö en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 90 av 1 800 invånare i åldern 16 till 64 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (28 färre än i september i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Norsjö kommun och Västerbottens län

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Norsjö nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Norsjö skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 18 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,2 procent i Norsjö under september månad, motsvarande 38 av 209 personer. Det är 1,2 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+5 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de 23 föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Norsjö. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norsjö kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Norsjö om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I september var 7,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norsjö kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Norsjö på i stort sett samma nivå som i Västerbotten som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norsjö kommun och Västerbottens län

Nio annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt nio arbetsplatsannonser i Norsjö kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Norsjö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor13
Kockar och kallskänkor12
Förskollärare11
Grundskollärare11
IT-säkerhetsspecialister11
Personliga assistenter11
Restaurang- och köksbiträden m.fl.11
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning11
Vårdbiträden11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Norsjö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
NorsjöVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−1,3 % 5,2 %−1,5 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda18,2 %+1,2 % 15,0 %−3,9 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar7,6 %−1,0 % 7,7 %−3,2 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−2,4 % 
Dorotea4,5 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−1,9 % 
Malå4,8 %−1,5 % 
Nordmaling6,2 %−2,1 % 
Norsjö5,0 %−1,3 % 
Robertsfors5,0 %−0,8 % 
Skellefteå4,8 %−1,4 % 
Sorsele4,0 %−1,7 % 
Storuman6,0 %−0,8 % 
Umeå5,2 %−1,6 % 
Vilhelmina6,5 %−1,5 % 
Vindeln4,8 %−1,5 % 
Vännäs5,1 %−1,0 % 
Åsele7,8 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm13,5 %−9,4 % 
Dorotea13,7 %−9,4 % 
Lycksele17,8 %−6,0 % 
Malå17,5 %−2,9 % 
Nordmaling20,5 %−5,9 % 
Norsjö18,2 %+1,2 % 
Robertsfors17,4 %−2,2 % 
Skellefteå14,8 %−3,4 % 
Sorsele9,7 %−4,1 % 
Storuman21,3 %+0,1 % 
Umeå14,3 %−3,8 % 
Vilhelmina17,5 %−3,6 % 
Vindeln10,7 %−11,3 % 
Vännäs17,5 %−5,6 % 
Åsele15,4 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,4 % 
Dorotea3,9 %−4,7 % 
Lycksele7,5 %−7,0 % 
Malå9,0 %−0,6 % 
Nordmaling11,2 %−5,0 % 
Norsjö7,6 %−1,0 % 
Robertsfors12,9 %+0,4 % 
Skellefteå7,7 %−3,1 % 
Sorsele5,6 %−2,8 % 
Storuman9,5 %−3,5 % 
Umeå7,1 %−3,3 % 
Vilhelmina10,5 %−1,8 % 
Vindeln10,5 %−1,7 % 
Vännäs7,5 %−4,6 % 
Åsele14,0 %+2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.