Lägsta arbetslösheten på sju år i Härnösand

Härnösands kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Härnösands kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Härnösands kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten sedan juli 2014.

Under september månad rapporterade Härnösand en total arbetslöshet på 10,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,5 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 140 av 11 400 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (316 färre än i september i fjol).

Det är sjunde månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 10,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2014.

Graf: Arbetslöshet i Härnösands kommun och Västernorrlands län

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Härnösand. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (10,0 procent i kommunen, jämfört med 7,7 procent i hela länet). Härnösand har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Ånge har den lägsta (6,6 procent). För att Härnösand skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Ånge skulle 388 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 30,3 procent i Härnösand under september månad, motsvarande 626 av 2 066 personer. Det är 7,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−163 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 30,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 20,3 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Härnösands kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Härnösand som i andra kommuner i Västernorrland. Ånge har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,3 procentenheter). I september var 14,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 162 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 60 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Härnösands kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Härnösands kommun och Västernorrlands län

85 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 85 arbetsplatsannonser i Härnösands kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Härnösands kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor324
Telefonförsäljare m.fl.721
Barnskötare120
Tandläkare311
Företagssäljare49
Restaurang- och köksbiträden m.fl.37
Personliga assistenter57
Marknadsundersökare och intervjuare14
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.44
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Härnösands kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften10,0 %−2,5 % 7,7 %−1,4 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda30,3 %−7,2 % 23,9 %−4,2 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar14,4 %−4,3 % 12,1 %−2,4 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand10,0 %−2,5 % 
Kramfors8,5 %−1,8 % 
Sollefteå7,8 %−0,7 % 
Sundsvall7,7 %−0,9 % 
Timrå7,8 %−0,5 % 
Ånge6,6 %−1,0 % 
Örnsköldsvik6,9 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand30,3 %−7,2 % 
Kramfors24,9 %−5,7 % 
Sollefteå23,9 %−0,7 % 
Sundsvall21,9 %−3,1 % 
Timrå22,4 %−1,3 % 
Ånge18,5 %−7,2 % 
Örnsköldsvik24,8 %−5,7 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Härnösand14,4 %−4,3 % 
Kramfors14,2 %−6,6 % 
Sollefteå11,5 %−2,1 % 
Sundsvall12,2 %−0,9 % 
Timrå13,4 %−2,6 % 
Ånge9,0 %−3,4 % 
Örnsköldsvik10,4 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.