Arbetslösheten minskar betydligt i Malå

Malå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Malå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Malå kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under september månad rapporterade Malå en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 68 av 1 417 invånare i åldern 16 till 64 år i Malå kommun var inskrivna som arbetssökande (25 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Malå kommun och Västerbottens län

Malå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 14 av 15 kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Malå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,8 procent i kommunen, jämfört med 5,2 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Åsele har den högsta (7,8 procent). För att Malå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle elva personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,5 procent i Malå under september månad, motsvarande 33 av 189 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−5 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,7 procentenheter i Malå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Malå kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Malå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,6 procentenheter). I september var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med två personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Malå kommun

Medan Malå har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 1,3 procentenheter högre i Malå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Malå kommun och Västerbottens län

Nio annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt nio arbetsplatsannonser i Malå kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring tio lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Malå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor13
Förskollärare11
Grundskollärare11
IT-säkerhetsspecialister11
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik11
Kockar och kallskänkor11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11
Svetsare och gasskärare11
Övriga kontorsassistenter och sekreterare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Malå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
MalåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−1,5 % 5,2 %−1,5 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,5 %−2,9 % 15,0 %−3,9 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar9,0 %−0,6 % 7,7 %−3,2 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,4 %−2,4 % 
Dorotea4,5 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−1,9 % 
Malå4,8 %−1,5 % 
Nordmaling6,2 %−2,1 % 
Norsjö5,0 %−1,3 % 
Robertsfors5,0 %−0,8 % 
Skellefteå4,8 %−1,4 % 
Sorsele4,0 %−1,7 % 
Storuman6,0 %−0,8 % 
Umeå5,2 %−1,6 % 
Vilhelmina6,5 %−1,5 % 
Vindeln4,8 %−1,5 % 
Vännäs5,1 %−1,0 % 
Åsele7,8 %+0,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm13,5 %−9,4 % 
Dorotea13,7 %−9,4 % 
Lycksele17,8 %−6,0 % 
Malå17,5 %−2,9 % 
Nordmaling20,5 %−5,9 % 
Norsjö18,2 %+1,2 % 
Robertsfors17,4 %−2,2 % 
Skellefteå14,8 %−3,4 % 
Sorsele9,7 %−4,1 % 
Storuman21,3 %+0,1 % 
Umeå14,3 %−3,8 % 
Vilhelmina17,5 %−3,6 % 
Vindeln10,7 %−11,3 % 
Vännäs17,5 %−5,6 % 
Åsele15,4 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bjurholm5,9 %−0,4 % 
Dorotea3,9 %−4,7 % 
Lycksele7,5 %−7,0 % 
Malå9,0 %−0,6 % 
Nordmaling11,2 %−5,0 % 
Norsjö7,6 %−1,0 % 
Robertsfors12,9 %+0,4 % 
Skellefteå7,7 %−3,1 % 
Sorsele5,6 %−2,8 % 
Storuman9,5 %−3,5 % 
Umeå7,1 %−3,3 % 
Vilhelmina10,5 %−1,8 % 
Vindeln10,5 %−1,7 % 
Vännäs7,5 %−4,6 % 
Åsele14,0 %+2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.