Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Blekinge

Blekinge län Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

En stor andel av kommunerna i Blekinge såg under september månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.

Under september månad rapporterade Blekinge en total arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 6 657 av 75 648 invånare i åldern 16 till 64 år i Blekinge län var inskrivna som arbetssökande (1 345 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Blekinge län och Sverige

Blekinge är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Blekinge.

Även om arbetslösheten i Blekinge alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (8,8 procent i länet, jämfört med 7,5 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (5,2 procent), medan Södermanland har den högsta (10,1 procent). För att Blekinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 2 723 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,3 procent i Blekinge under september månad, motsvarande 3 268 av 12 917 personer. Det är 3,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−503 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,6 till 25,3 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,5 procentenheter i Blekinge. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Blekinge län

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Blekinge som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I september var 14,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 063 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 363 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Blekinge län

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Blekinge högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 4,3 procentenheter.

Trots den senaste nedgången har Blekinge nu den näst högsta ungdomsarbetslösheten i landet. Gävleborg har den allra högsta (14,7 procent).

Graf: Arbetslöshet bland unga i Blekinge län och Sverige

584 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 584 arbetsplatsannonser i Blekinge län i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 970 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Blekinge län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor54108*
Företagssäljare2638
Personliga assistenter2736
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter1335
Kockar och kallskänkor1332
Vårdare, boendestödjare1230
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer1527
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2126
Svetsare och gasskärare1026
Hovmästare och servitörer723

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Blekinge län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
BlekingeSverige
Hela arbetskraften8,8 %−1,6 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda25,3 %−3,9 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar14,1 %−3,1 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,6 % 
Karlskrona7,7 %−1,2 % 
Olofström9,6 %−1,3 % 
Ronneby12,2 %−1,8 % 
Sölvesborg6,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,7 %−3,2 % 
Karlskrona23,0 %−3,2 % 
Olofström20,0 %−3,1 % 
Ronneby34,8 %−5,7 % 
Sölvesborg17,1 %−5,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn14,0 %−3,4 % 
Karlskrona13,5 %−2,1 % 
Olofström15,3 %−2,8 % 
Ronneby16,9 %−3,7 % 
Sölvesborg12,0 %−5,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.