Ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Halland

Kungsbacka kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kungsbacka kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sex av sex kommuner i Hallands län såg en minskande ungdomsarbetslöshet i september. Så även i Kungsbacka, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdomsarbetslöshet i Kungsbacka kommun med 2,4 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i september på 5,0 procent.

Läs mer om ungdomsarbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Kungsbacka en total arbetslöshet på 3,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 445 av 42 500 invånare i åldern 16 till 64 år i Kungsbacka kommun var inskrivna som arbetssökande (514 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Kungsbacka kommun och Hallands län

Kungsbacka är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,3 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kungsbacka hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Hallands län och nu växer klyftan (3,4 procent i kommunen, jämfört med 5,8 procent i hela länet). Kungsbacka har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hylte har den högsta (9,7 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent). Kungsbackas arbetslöshet sticker ut som den fjärde lägsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,1 procent i Kungsbacka under september månad, motsvarande 513 av 4 240 personer. Det är 2,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−81 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,4 till 12,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,7 procentenheter i Kungsbacka. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kungsbacka kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kungsbacka om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,4 procentenheter). I september var 5,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 211 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 100 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsbacka sjunkit sju månader i följd (ner från 5,9 procent i februari till 5,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kungsbacka kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kungsbacka lägre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kungsbacka kommun och Hallands län

241 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 241 arbetsplatsannonser i Kungsbacka kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 450 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kungsbacka kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter2044
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1038
Restaurang- och köksbiträden m.fl.731
Idrottstränare och instruktörer m.fl.621
Grundutbildade sjuksköterskor619
Grundskollärare1217
Barnskötare416
Vårdare, boendestödjare216
Träarbetare, snickare m.fl.615
Telefonförsäljare m.fl.214

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Kungsbacka kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KungsbackaHallands länHela landet
Hela arbetskraften3,4 %−1,2 % 5,8 %−1,4 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda12,1 %−2,5 % 18,1 %−3,0 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar5,0 %−2,4 % 7,0 %−3,1 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,6 %−1,3 % 
Halmstad8,0 %−1,5 % 
Hylte9,7 %−2,3 % 
Kungsbacka3,4 %−1,2 % 
Laholm6,0 %−1,5 % 
Varberg4,3 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg19,8 %−3,0 % 
Halmstad20,6 %−2,4 % 
Hylte23,4 %−5,3 % 
Kungsbacka12,1 %−2,5 % 
Laholm18,7 %−4,2 % 
Varberg13,6 %−3,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Falkenberg6,8 %−3,7 % 
Halmstad8,8 %−3,1 % 
Hylte12,0 %−3,3 % 
Kungsbacka5,0 %−2,4 % 
Laholm7,8 %−4,1 % 
Varberg5,9 %−2,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.