Arbetslösheten i Sölvesborg faller mer än i andra kommuner i Blekinge

Sölvesborgs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sölvesborgs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Fem av fem kommuner i Blekinge län såg en minskande arbetslöshet i september. Sölvesborg var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under september månad rapporterade Sölvesborg en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,5 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 558 av 8 206 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (227 färre än i september i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Sölvesborg. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,8 procent i kommunen, jämfört med 8,8 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (12,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,1 procent i Sölvesborg under september månad, motsvarande 202 av 1 181 personer. Det är 5,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−66 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,1 till 17,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,3 procentenheter i Sölvesborg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,2 procentenheter). I september var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 89 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 60 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län

48 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 48 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering67
Företagssäljare46
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter36
Kockar och kallskänkor15
Grundutbildade sjuksköterskor35
Hovmästare och servitörer15
Industrielektriker14
VVS-montörer m.fl.34
Marknadsundersökare och intervjuare14
Vårdare, boendestödjare13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,8 %−2,5 % 8,8 %−1,6 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,1 %−5,0 % 25,3 %−3,9 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar12,0 %−5,2 % 14,1 %−3,1 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,6 % 
Karlskrona7,7 %−1,2 % 
Olofström9,6 %−1,3 % 
Ronneby12,2 %−1,8 % 
Sölvesborg6,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,7 %−3,2 % 
Karlskrona23,0 %−3,2 % 
Olofström20,0 %−3,1 % 
Ronneby34,8 %−5,7 % 
Sölvesborg17,1 %−5,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn14,0 %−3,4 % 
Karlskrona13,5 %−2,1 % 
Olofström15,3 %−2,8 % 
Ronneby16,9 %−3,7 % 
Sölvesborg12,0 %−5,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.