Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på nio år i Söderhamn

Söderhamns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Söderhamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Söderhamns kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2011.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Söderhamns kommun med 3,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 33,3 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Söderhamn en total arbetslöshet på 10,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Gävleborgs län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 223 av 11 648 invånare i åldern 16 till 64 år i Söderhamns kommun var inskrivna som arbetssökande (169 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Söderhamns kommun och Gävleborgs län

Söderhamn är inte den enda kommunen i Gävleborg där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hudiksvall där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Söderhamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Gävleborgs län (10,5 procent i kommunen, jämfört med 9,4 procent i hela länet). Nordanstig har den lägsta arbetslösheten i länet (7,0 procent), medan Sandviken har den högsta (10,8 procent). För att Söderhamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Nordanstig skulle 408 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 33,3 procent i Söderhamn under september månad, motsvarande 578 av 1 736 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−98 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan januari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 52,1 till 33,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2011.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 22,8 procentenheter i Söderhamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Söderhamns kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Söderhamn som i andra kommuner i Gävleborg. Gävle har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Ovanåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I september var 19,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 204 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 50 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Söderhamns kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Söderhamn högre än i Gävleborg som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Söderhamns kommun och Gävleborgs län

79 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 79 arbetsplatsannonser i Söderhamns kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Söderhamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare922
Telefonförsäljare m.fl.110
Grundutbildade sjuksköterskor69
Byggnads- och ventilationsplåtslagare16
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering66
Takmontörer16
Träarbetare, snickare m.fl.15
Personliga assistenter44
Arbetsförmedlare44
Kundtjänstpersonal23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Söderhamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
SöderhamnGävleborgs länHela landet
Hela arbetskraften10,5 %−1,1 % 9,4 %−1,2 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda33,3 %−3,3 % 28,1 %−2,7 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar19,0 %−1,2 % 14,7 %−3,7 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bollnäs9,3 %−1,8 % 
Gävle10,0 %−1,1 % 
Hofors9,5 %−0,8 % 
Hudiksvall7,1 %−2,0 % 
Ljusdal8,3 %−1,3 % 
Nordanstig7,0 %−0,5 % 
Ockelbo8,5 %−1,6 % 
Ovanåker7,3 %−1,5 % 
Sandviken10,8 %−1,1 % 
Söderhamn10,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bollnäs30,9 %−5,2 % 
Gävle27,6 %−1,8 % 
Hofors27,5 %−2,9 % 
Hudiksvall22,3 %−3,3 % 
Ljusdal26,0 %−4,5 % 
Nordanstig20,4 %−5,3 % 
Ockelbo29,4 %−4,2 % 
Ovanåker30,3 %−2,4 % 
Sandviken30,4 %−1,2 % 
Söderhamn33,3 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gävleborgs län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Bollnäs15,1 %−3,2 % 
Gävle14,0 %−3,6 % 
Hofors18,0 %−3,0 % 
Hudiksvall13,6 %−5,0 % 
Ljusdal12,5 %−4,2 % 
Nordanstig10,5 %−5,4 % 
Ockelbo12,8 %−0,2 % 
Ovanåker12,7 %−3,0 % 
Sandviken16,6 %−5,0 % 
Söderhamn19,0 %−1,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.