Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskrona kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskrona kommun noterar i september den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskrona kommun med 3,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i september på 23,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under september månad rapporterade Karlskrona en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 458 av 31 922 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (434 färre än i september i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Karlskrona kommun och Blekinge län

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sölvesborg där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (7,7 procent i kommunen, jämfört med 8,8 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,8 procent), medan Ronneby har den högsta (12,2 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 287 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,5 procent. 286 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,8 procent) i landet som helhet, medan Tjörn har den lägsta (3,1 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,0 procent i Karlskrona under september månad, motsvarande 1 141 av 4 961 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−135 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 23,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,3 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskrona kommun

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I september var 13,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 451 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 109 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskrona kommun

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskrona kommun och Blekinge län

336 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 oktober fanns det sammanlagt 336 arbetsplatsannonser i Karlskrona kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 570 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3672*
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter723
Supporttekniker, IT221
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1620
Kockar och kallskänkor717
Personliga assistenter1517
Kundtjänstpersonal817
Svetsare och gasskärare416
Bartendrar216
Företagssäljare1216

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 oktober av utannonserade jobb där Karlskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i september
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,2 % 8,8 %−1,6 % 7,5 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda23,0 %−3,2 % 25,3 %−3,9 % 18,5 %−2,9 % 
Bland ungdomar13,5 %−2,1 % 14,1 %−3,1 % 9,8 %−3,0 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,6 % 
Karlskrona7,7 %−1,2 % 
Olofström9,6 %−1,3 % 
Ronneby12,2 %−1,8 % 
Sölvesborg6,8 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn26,7 %−3,2 % 
Karlskrona23,0 %−3,2 % 
Olofström20,0 %−3,1 % 
Ronneby34,8 %−5,7 % 
Sölvesborg17,1 %−5,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i septemberFörändring (12 mån)
Karlshamn14,0 %−3,4 % 
Karlskrona13,5 %−2,1 % 
Olofström15,3 %−2,8 % 
Ronneby16,9 %−3,7 % 
Sölvesborg12,0 %−5,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.