Milstolpe: Fyra av tio nya bilar laddbara i Västerbotten

Västerbottens län | Klimat |
Så utvecklas försäljningen av laddbara bilar i Västerbottens län.
Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)

Under tredje kvartalet var 43 procent av alla nyregistrerade bilar i Västerbottens län rena elbilar eller laddhybrider. Det är en rekordstor andel. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar.

Privatbilismen är en av de största utsläppsbovarna. Av alla växthusgaser som släpps ut i Sverige kommer omkring 15 procent från personbilar.

Men fordonsflottan är på väg in i en stor omställning. Försäljningen av laddbara och eldrivna fordon har tagit fart.

Under tredje kvartalet 2021 var 43 procent av alla nyregistrerade personbilar i Västerbotten laddbara (sammanlagt registrerades 1 164 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 56 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 55 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Graf: Antal nyregistrerade fordon per drivmedel

Under förra året såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under tredje kvartalet fortsatte den här trenden. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar ökade.

Så även i Västerbotten. Jämfört med kvartalet innan var en större andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (+7 procentenheter). Andelen laddbara ligger därmed på en rekordhög nivå.

Graf: Andel laddbara bilar av alla nyregistreringar över tid

Snabbare tillväxt än prognosen

Försäljningen av laddbara bilar har ökat snabbare än vad många bedömare räknat med. I Trafikanalys korttidsprognos för vägfordonsflottan, som presenterades i maj, räknar man med 38 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige ska vara laddbara under år 2021. Den gränsen ser ut att passeras med god marginal. Västerbottens senaste kvartalssiffror ligger även över den nationella prognosen för hela 2021.

Den snabba utvecklingen under det senaste året förklaras delvis av att EU skärpte sina utsläppskrav vid årsskiftet. Det fick fordonstillverkarna att trycka ut utsläppssnåla bilar för att undvika böter och förklarar till stor del uppgången i slutet av 2020 som sågs på många håll.

I april sänktes miljöbonusen för laddhybrider, medan elbilsköpare fick en större morot. Det här gjorde att rekordmånga passade på att köpa laddhybrider under mars månad, medan pendeln svängde i april då elbilarna som slog rekord i den nationella statistiken.

Följande bild visar utvecklingen i Västerbotten.

Graf: Antal nya laddhybrider och elbilar över tid

Regeringen budgetproposition innehåller en ytterligare en skärpning av bonus-malus-reglerna för att få fler att välja utsläppssnåla bilar. Men Håkan Johansson, som är nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket, menar att det är svårt att förutsäga hur utvecklingen kommer fortsätta.

– Jag tror vi kommer se en fortsatt ökning, men kanske inte lika snabbt som under det senaste året. Många äger två bilar och man kan tänka sig att det är lättare att byta ut den första bilen till en elbil, säger han.

Prognosen är att elbilarna kommer bli ekonomiskt allt mer konkurrenskraftiga, men plånboken är inte den enda faktorn som har betydelse.

– Elbilar kommer fortfarande med restriktioner kring räckvidd och tillgång till dragkrok. I dag har varannan bil har dragkrok, säger Håkan Johansson

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 45 procent av alla nya bilar laddbara under tredje kvartalet. Det är är en rekordstor andel. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet.

Jämfört med andra län säljs det förhållandevis många andel elbilar och laddhybrider i Västerbotten. Under tredje kvartalet var nyregistreringen sjunde högst i hela landet (bland 21 län).

Graf: Antal nyregistrerade laddbara bilar per län

Svårt att nå klimatmålen

Trots att elektifieringen av fordonsflottan tagit fart kommer det bli en rejäl utmaning att nå klimatmålen för transportsektorn. Det nationella målet är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030.

Newsworthy publicerade tidigare i år en omfattande analys av förutsättningarna att nå det här målet. Vår slutsats är att det kommer bli synnerligen svårt att klara 2030-målet utan betydande mängd biobränslen.

Vi har även räknat på transportsektorns klimatmål ur ett koldioxidbudgetperspektiv och kan visa att Sverige, även om vi uppnår 2030-målet, kommer släppa ut betydligt med koldioxid än Parisavtalet kan ses ge oss rätt till. Läs hela texten här.

Graf: Klimatmålen inte tillräckligt för att hålla koldioxidbugdet
Här registrerades det flest laddbara bilar under tredje kvartalet i Västerbottens län
KommunAndel laddbaraAntal laddbhybriderAntal elbilarAntal nya bilar totalt
Vilhelmina50 %2616
Skellefteå48 %6391321
Storuman45 %1411
Robertsfors42 %0819
Umeå42 %140152697
Norsjö40 %115
Vännäs39 %21031
Nordmaling35 %3317
Åsele33 %013
Vindeln29 %117
Lycksele26 %3323
Bjurholm0 %003
Dorotea0 %004
Malå-000
Sorsele0 %007
Källa: SCB

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.