Milstolpe: Fyra av tio nya bilar laddbara i Skåne

Skåne län | Klimat |
Så utvecklas försäljningen av laddbara bilar i Skåne län.
Jens Finnäs, Newsworthy

Under tredje kvartalet var 40 procent av alla nyregistrerade bilar i Skåne län rena elbilar eller laddhybrider. Det är en rekordstor andel. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar.

Privatbilismen är en av de största utsläppsbovarna. Av alla växthusgaser som släpps ut i Sverige kommer omkring 15 procent från personbilar.

Men fordonsflottan är på väg in i en stor omställning. Försäljningen av laddbara och eldrivna fordon har tagit fart.

Under tredje kvartalet 2021 var 40 procent av alla nyregistrerade personbilar i Skåne laddbara (sammanlagt registrerades 9 085 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 60 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 58 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Graf: Antal nyregistrerade fordon per drivmedel

Under förra året såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under tredje kvartalet fortsatte den här trenden. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar ökade.

Så även i Skåne. Jämfört med kvartalet innan var en större andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (+3 procentenheter). Andelen laddbara ligger därmed på en rekordhög nivå.

Graf: Andel laddbara bilar av alla nyregistreringar över tid

Snabbare tillväxt än prognosen

Försäljningen av laddbara bilar har ökat snabbare än vad många bedömare räknat med. I Trafikanalys korttidsprognos för vägfordonsflottan, som presenterades i maj, räknar man med 38 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige ska vara laddbara under år 2021. Den gränsen ser ut att passeras med god marginal. Skånes senaste kvartalssiffror ligger även över den nationella prognosen för hela 2021.

Den snabba utvecklingen under det senaste året förklaras delvis av att EU skärpte sina utsläppskrav vid årsskiftet. Det fick fordonstillverkarna att trycka ut utsläppssnåla bilar för att undvika böter och förklarar till stor del uppgången i slutet av 2020 som sågs på många håll.

I april sänktes miljöbonusen för laddhybrider, medan elbilsköpare fick en större morot. Det här gjorde att rekordmånga passade på att köpa laddhybrider under mars månad, medan pendeln svängde i april då elbilarna som slog rekord i den nationella statistiken.

Följande bild visar utvecklingen i Skåne.

Graf: Antal nya laddhybrider och elbilar över tid

Regeringen budgetproposition innehåller en ytterligare en skärpning av bonus-malus-reglerna för att få fler att välja utsläppssnåla bilar. Men Håkan Johansson, som är nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket, menar att det är svårt att förutsäga hur utvecklingen kommer fortsätta.

– Jag tror vi kommer se en fortsatt ökning, men kanske inte lika snabbt som under det senaste året. Många äger två bilar och man kan tänka sig att det är lättare att byta ut den första bilen till en elbil, säger han.

Prognosen är att elbilarna kommer bli ekonomiskt allt mer konkurrenskraftiga, men plånboken är inte den enda faktorn som har betydelse.

– Elbilar kommer fortfarande med restriktioner kring räckvidd och tillgång till dragkrok. I dag har varannan bil har dragkrok, säger Håkan Johansson

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 45 procent av alla nya bilar laddbara under tredje kvartalet. Det är är en rekordstor andel. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet.

Jämfört med andra län sticker försäljningen av elbilar och laddhybrider inte ut nämnvärt i Skåne. Under tredje kvartalet var nyregistreringen tionde högst i hela landet (bland 21 län).

Graf: Antal nyregistrerade laddbara bilar per län

Svårt att nå klimatmålen

Trots att elektifieringen av fordonsflottan tagit fart kommer det bli en rejäl utmaning att nå klimatmålen för transportsektorn. Det nationella målet är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030.

Newsworthy publicerade tidigare i år en omfattande analys av förutsättningarna att nå det här målet. Vår slutsats är att det kommer bli synnerligen svårt att klara 2030-målet utan betydande mängd biobränslen.

Vi har även räknat på transportsektorns klimatmål ur ett koldioxidbudgetperspektiv och kan visa att Sverige, även om vi uppnår 2030-målet, kommer släppa ut betydligt med koldioxid än Parisavtalet kan ses ge oss rätt till. Läs hela texten här.

Graf: Klimatmålen inte tillräckligt för att hålla koldioxidbugdet
Här registrerades det flest laddbara bilar under tredje kvartalet i Skåne län
KommunAndel laddbaraAntal laddbhybriderAntal elbilarAntal nya bilar totalt
Lund58 %286279975
Kävlinge55 %3077195
Lomma54 %1946120
Vellinge48 %32107287
Staffanstorp46 %2440138
Landskrona45 %2446156
Båstad44 %142486
Kristianstad44 %96128510
Svedala43 %1728105
Hörby43 %141568
Bromölla42 %111153
Malmö40 %4857052953
Östra Göinge40 %5935
Trelleborg40 %3772274
Höör40 %102691
Höganäs38 %1842159
Åstorp36 %62380
Eslöv35 %2737183
Helsingborg34 %129210990
Klippan34 %71256
Simrishamn33 %1227118
Ängelholm33 %4375361
Svalöv33 %21140
Skurup32 %51768
Sjöbo32 %101476
Burlöv31 %111895
Perstorp30 %3423
Hässleholm29 %4630260
Ystad28 %2139211
Osby24 %8554
Bjuv23 %51588
Örkelljunga13 %2338
Tomelilla10 %77139
Källa: SCB

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.