Vaccinations­takten minskar i Kronobergs län

Kronobergs län | Corona |
Så framskrider vaccineringen i Kronobergs län.
Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Kronobergs län och resten av landet.

Totalt har 135 789 personer i Kronoberg fått sin första vaccindos fram till vecka 38, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 82 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en lägre andel än de flesta andra län. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (90 procent).

Ladda ner den här grafen som png

Färre vaccindoser än förra veckan i Kronobergs län

Förra veckan delades totalt 4 397 vaccindoser ut i Kronobergs län. Det är färre än veckan innan (−2 353 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Ladda ner den här grafen som png

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för alla åldersgrupper.

I Kronobergs län har 94 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Ladda ner den här grafen som png

Vaccinationstakten har mattats av i Kronobergs län

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha erbjudits minst en dos den 19 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram tre gånger. Från och med mitten på juli har alla vuxna i Sverige kunnat få vaccin. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat och just nu pågår ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos. Under hösten kommer även barn mellan 12-15 år att erbjudas vaccin.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja sju månader innan alla över 16 år vaccinerats.

Ladda ner den här grafen som png

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget. Vaccinleveranser är högre än de varit under början av året, men å andra sidan går numera allra största delen till andra vaccindoser.

Kronobergs län har vaccinerat färre än de flesta

Totalt har 7 152 389 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 84 procent av landets befolkning, fram tills 30 september. 77 procent har fått bägge doserna.

Ladda ner den här grafen som png

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 66 procent.

Vaccinerade per kommun i Kronobergs län
KommunAntal vaccinerade med minst en dosAndel (%)
Växjö64 67284
Tingsryd8 61383
Älmhult11 70582
Lessebo5 68382
Alvesta13 17881
Ljungby19 21381
Uppvidinge6 20179
Markaryd6 54377

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.