Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år i Lekeberg

Lekebergs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Lekebergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Lekebergs kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan maj 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lekebergs kommun med 6,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 16,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Lekeberg en total arbetslöshet på 4,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 191 av 4 064 invånare i åldern 16 till 64 år i Lekebergs kommun var inskrivna som arbetssökande (15 färre än i augusti i fjol).

Lekeberg är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lekeberg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,7 procent i kommunen, jämfört med 8,2 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,4 procent i Lekeberg under augusti månad, motsvarande 55 av 335 personer. Det är 6,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−17 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,3 till 16,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,7 procentenheter i Lekeberg. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−6,2 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Lekeberg om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,6 procentenheter). I augusti var 10,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 32 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med ett personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Lekeberg lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

16 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 16 arbetsplatsannonser i Lekebergs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Lekebergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare27
Förskollärare13
Gymnasielärare12
Planerare och utredare m.fl.22
Trädgårdsanläggare m.fl.12
Distriktssköterskor11
Ekonomiassistenter m.fl.11
Företagssäljare11
Grundutbildade sjuksköterskor11
Isoleringsmontörer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Lekebergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
LekebergÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,7 %−0,5 % 8,2 %−1,4 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda16,4 %−6,7 % 23,4 %−3,2 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar10,0 %−1,6 % 11,1 %−2,9 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,6 %−1,2 % 
Degerfors9,2 %+0,2 % 
Hallsberg7,7 %−1,7 % 
Hällefors11,1 %−2,5 % 
Karlskoga7,6 %−1,0 % 
Kumla6,4 %−0,9 % 
Laxå6,6 %−1,8 % 
Lekeberg4,7 %−0,5 % 
Lindesberg7,8 %−1,9 % 
Ljusnarsberg8,8 %−4,1 % 
Nora7,1 %−2,1 % 
Örebro9,1 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund20,3 %−5,3 % 
Degerfors27,8 %−0,5 % 
Hallsberg21,9 %−4,5 % 
Hällefors34,3 %−3,8 % 
Karlskoga23,4 %−3,1 % 
Kumla18,5 %−2,2 % 
Laxå21,8 %−5,0 % 
Lekeberg16,4 %−6,7 % 
Lindesberg22,1 %−4,3 % 
Ljusnarsberg21,6 %−8,6 % 
Nora21,8 %−8,2 % 
Örebro24,0 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund8,4 %−1,0 % 
Degerfors17,1 %−0,7 % 
Hallsberg12,6 %−1,7 % 
Hällefors13,6 %−4,6 % 
Karlskoga11,8 %−2,1 % 
Kumla12,0 %−1,9 % 
Laxå11,5 %−2,1 % 
Lekeberg10,0 %−1,6 % 
Lindesberg11,4 %−4,8 % 
Ljusnarsberg8,9 %−9,1 % 
Nora12,6 %−3,4 % 
Örebro10,6 %−2,9 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.