Arbetslösheten minskar i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskoga kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Karlskoga kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Karlskoga en total arbetslöshet på 7,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 089 av 14 329 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (143 färre än i augusti i fjol).

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i elva av tolv kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 4,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskoga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,6 procent i kommunen, jämfört med 8,2 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,6 procent), medan Hällefors har den högsta (11,1 procent). För att Karlskoga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Askersund skulle 430 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,4 procent i Karlskoga under augusti månad, motsvarande 587 av 2 509 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−59 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 23,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,8 procentenheter i Karlskoga. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlskoga som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I augusti var 11,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 178 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 38 personer på ett års sikt.

Medan Karlskoga har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,7 procentenheter högre i Karlskoga.

135 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 135 arbetsplatsannonser i Karlskoga kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 260 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskoga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter529
Grundskollärare625
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Geriatriksjuksköterskor513
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete412
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter211
Barnskötare110
Grundutbildade sjuksköterskor78
Restaurang- och köksbiträden m.fl.47
Idrottstränare och instruktörer m.fl.37

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Karlskoga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,6 %−1,0 % 8,2 %−1,4 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda23,4 %−3,1 % 23,4 %−3,2 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,8 %−2,1 % 11,1 %−2,9 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund4,6 %−1,2 % 
Degerfors9,2 %+0,2 % 
Hallsberg7,7 %−1,7 % 
Hällefors11,1 %−2,5 % 
Karlskoga7,6 %−1,0 % 
Kumla6,4 %−0,9 % 
Laxå6,6 %−1,8 % 
Lekeberg4,7 %−0,5 % 
Lindesberg7,8 %−1,9 % 
Ljusnarsberg8,8 %−4,1 % 
Nora7,1 %−2,1 % 
Örebro9,1 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund20,3 %−5,3 % 
Degerfors27,8 %−0,5 % 
Hallsberg21,9 %−4,5 % 
Hällefors34,3 %−3,8 % 
Karlskoga23,4 %−3,1 % 
Kumla18,5 %−2,2 % 
Laxå21,8 %−5,0 % 
Lekeberg16,4 %−6,7 % 
Lindesberg22,1 %−4,3 % 
Ljusnarsberg21,6 %−8,6 % 
Nora21,8 %−8,2 % 
Örebro24,0 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Askersund8,4 %−1,0 % 
Degerfors17,1 %−0,7 % 
Hallsberg12,6 %−1,7 % 
Hällefors13,6 %−4,6 % 
Karlskoga11,8 %−2,1 % 
Kumla12,0 %−1,9 % 
Laxå11,5 %−2,1 % 
Lekeberg10,0 %−1,6 % 
Lindesberg11,4 %−4,8 % 
Ljusnarsberg8,9 %−9,1 % 
Nora12,6 %−3,4 % 
Örebro10,6 %−2,9 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.