Arbetslösheten minskar betydligt i Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Arvidsjaurs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Arvidsjaurs kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Arvidsjaur en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 209 av 3 029 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvidsjaurs kommun var inskrivna som arbetssökande (61 färre än i augusti i fjol).

Arvidsjaur är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arjeplog där arbetslösheten sjunker med 3,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Arvidsjaur alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (6,9 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Haparanda har den högsta (8,7 procent). För att Arvidsjaur skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle 109 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,7 procent i Arvidsjaur under augusti månad, motsvarande 69 av 333 personer. Det är 1,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,8 procentenheter i Arvidsjaur.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arvidsjaur om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Trots nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Arvidsjaur nu den högsta arbetslösheten i Norrbotten. Pajala har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (8,6 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I augusti var 11,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 36 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvidsjaur högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,4 procentenheter.

24 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 24 arbetsplatsannonser i Arvidsjaurs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 25 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arvidsjaurs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering33
Grundutbildade sjuksköterskor22
Svetsare och gasskärare12
Kontorsreceptionister22
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer22
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning22
Reklamutdelare och tidningsdistributörer12
Brevbärare och postterminalarbetare11
Specialistofficerare11
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Arvidsjaurs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ArvidsjaurNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,9 %−1,7 % 5,5 %−1,3 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda20,7 %−1,5 % 13,9 %−3,7 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,1 %−2,6 % 7,7 %−2,7 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog4,2 %−3,2 % 
Arvidsjaur6,9 %−1,7 % 
Boden6,3 %−1,0 % 
Gällivare3,3 %−1,0 % 
Haparanda8,7 %−2,3 % 
Jokkmokk3,8 %−1,7 % 
Kalix5,5 %−1,2 % 
Kiruna3,6 %−1,0 % 
Luleå6,0 %−1,6 % 
Pajala4,7 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−0,8 % 
Älvsbyn7,3 %−1,0 % 
Överkalix5,9 %−0,7 % 
Övertorneå6,1 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog11,6 %−7,2 % 
Arvidsjaur20,7 %−1,5 % 
Boden17,0 %−4,9 % 
Gällivare10,2 %−1,1 % 
Haparanda11,5 %−3,3 % 
Jokkmokk10,5 %−7,5 % 
Kalix14,1 %−1,6 % 
Kiruna9,8 %−2,9 % 
Luleå15,0 %−3,8 % 
Pajala8,6 %−9,2 % 
Piteå14,6 %−3,9 % 
Älvsbyn19,7 %−4,7 % 
Överkalix15,3 %−2,2 % 
Övertorneå10,9 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−6,1 % 
Arvidsjaur11,1 %−2,6 % 
Boden9,7 %−1,3 % 
Gällivare5,3 %−1,6 % 
Haparanda10,8 %−5,0 % 
Jokkmokk9,5 %+1,6 % 
Kalix7,1 %−3,8 % 
Kiruna5,2 %−1,7 % 
Luleå7,5 %−3,1 % 
Pajala5,6 %−7,8 % 
Piteå7,9 %−2,6 % 
Älvsbyn9,0 %−5,3 % 
Överkalix9,7 %+2,0 % 
Övertorneå10,2 %−2,8 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.