Arbetslösheten minskar i Malå

Malå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Malå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Malå kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Malå en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 70 av 1 429 invånare i åldern 16 till 64 år i Malå kommun var inskrivna som arbetssökande (17 färre än i augusti i fjol).

Malå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bjurholm där arbetslösheten sjunker med 3,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Malå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,9 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Åsele har den högsta (8,0 procent). För att Malå skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle 19 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,9 procent i Malå under augusti månad, motsvarande 34 av 190 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−3 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,0 procentenheter i Malå. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Malå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Vindeln har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Norsjö har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,9 procentenheter). I augusti var 7,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fyra personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Malå lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Sex annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt sex arbetsplatsannonser i Malå kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring sex lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Malå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Arkiv- och biblioteksassistenter m.fl.11
Företagssäljare11
Specialistläkare11
Städare11
Tandsköterskor11
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Malå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
MalåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,9 %−1,0 % 5,4 %−1,5 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda17,9 %−2,1 % 15,6 %−3,7 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,1 %−1,9 % 8,0 %−3,2 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm4,9 %−3,8 % 
Dorotea4,5 %−1,9 % 
Lycksele6,1 %−1,3 % 
Malå4,9 %−1,0 % 
Nordmaling6,8 %−1,5 % 
Norsjö4,7 %−2,4 % 
Robertsfors4,9 %−1,0 % 
Skellefteå5,1 %−1,2 % 
Sorsele3,6 %−2,2 % 
Storuman5,7 %−1,2 % 
Umeå5,5 %−1,6 % 
Vilhelmina6,6 %−1,8 % 
Vindeln5,1 %−1,1 % 
Vännäs5,2 %−1,2 % 
Åsele8,0 %−0,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm11,8 %−13,6 % 
Dorotea15,4 %−6,2 % 
Lycksele18,9 %−4,2 % 
Malå17,9 %−2,1 % 
Nordmaling21,2 %−5,4 % 
Norsjö17,8 %−1,7 % 
Robertsfors16,7 %−2,9 % 
Skellefteå15,9 %−2,4 % 
Sorsele8,5 %−4,7 % 
Storuman19,6 %−2,8 % 
Umeå15,0 %−3,5 % 
Vilhelmina18,7 %−5,1 % 
Vindeln10,4 %−9,3 % 
Vännäs17,7 %−6,4 % 
Åsele16,4 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjurholm6,6 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,0 % 
Lycksele8,0 %−5,5 % 
Malå7,1 %−1,9 % 
Nordmaling12,4 %−2,9 % 
Norsjö8,8 %−1,8 % 
Robertsfors12,3 %−1,6 % 
Skellefteå7,9 %−2,4 % 
Sorsele4,8 %−3,6 % 
Storuman8,8 %−4,7 % 
Umeå7,4 %−3,7 % 
Vilhelmina9,7 %−2,6 % 
Vindeln9,8 %−1,6 % 
Vännäs9,4 %−3,6 % 
Åsele12,8 %−0,8 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.