Arbetslösheten i Arjeplog faller mer än i andra kommuner i Norrbotten

Arjeplogs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Arjeplogs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

14 av 14 kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i augusti. Arjeplog var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under augusti månad rapporterade Arjeplog en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−3,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 55 av 1 310 invånare i åldern 16 till 64 år i Arjeplogs kommun var inskrivna som arbetssökande (48 färre än i augusti i fjol).

Arjeplog är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Arjeplog. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arjeplog hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (4,2 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Haparanda har den högsta (8,7 procent). För att Arjeplog skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle tolv personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,6 procent i Arjeplog under augusti månad, motsvarande 18 av 155 personer. Det är 7,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−16 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 18,8 till 11,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2017.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,4 procentenheter i Arjeplog. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,0 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Arjeplog om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6,1 procentenheter). I augusti var 3,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tio personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arjeplog lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,1 procentenheter.

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Arjeplogs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arjeplogs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kockar och kallskänkor223
Restaurang- och köksbiträden m.fl.418
Hovmästare och servitörer218
Städare212
Hotellreceptionister m.fl.410
Anläggningsmaskinförare m.fl.25
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering24
Väktare och ordningsvakter23
Backofficepersonal m.fl.12
Grovarbetare inom bygg och anläggning12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Arjeplogs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ArjeplogNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−3,2 % 5,5 %−1,3 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda11,6 %−7,2 % 13,9 %−3,7 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar3,6 %−6,1 % 7,7 %−2,7 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog4,2 %−3,2 % 
Arvidsjaur6,9 %−1,7 % 
Boden6,3 %−1,0 % 
Gällivare3,3 %−1,0 % 
Haparanda8,7 %−2,3 % 
Jokkmokk3,8 %−1,7 % 
Kalix5,5 %−1,2 % 
Kiruna3,6 %−1,0 % 
Luleå6,0 %−1,6 % 
Pajala4,7 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−0,8 % 
Älvsbyn7,3 %−1,0 % 
Överkalix5,9 %−0,7 % 
Övertorneå6,1 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog11,6 %−7,2 % 
Arvidsjaur20,7 %−1,5 % 
Boden17,0 %−4,9 % 
Gällivare10,2 %−1,1 % 
Haparanda11,5 %−3,3 % 
Jokkmokk10,5 %−7,5 % 
Kalix14,1 %−1,6 % 
Kiruna9,8 %−2,9 % 
Luleå15,0 %−3,8 % 
Pajala8,6 %−9,2 % 
Piteå14,6 %−3,9 % 
Älvsbyn19,7 %−4,7 % 
Överkalix15,3 %−2,2 % 
Övertorneå10,9 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−6,1 % 
Arvidsjaur11,1 %−2,6 % 
Boden9,7 %−1,3 % 
Gällivare5,3 %−1,6 % 
Haparanda10,8 %−5,0 % 
Jokkmokk9,5 %+1,6 % 
Kalix7,1 %−3,8 % 
Kiruna5,2 %−1,7 % 
Luleå7,5 %−3,1 % 
Pajala5,6 %−7,8 % 
Piteå7,9 %−2,6 % 
Älvsbyn9,0 %−5,3 % 
Överkalix9,7 %+2,0 % 
Övertorneå10,2 %−2,8 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.