Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Ängelholm

Ängelholms kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Ängelholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ängelholms kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ängelholms kommun med 3,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 15,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under augusti månad rapporterade Ängelholm en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 173 av 20 579 invånare i åldern 16 till 64 år i Ängelholms kommun var inskrivna som arbetssökande (300 färre än i augusti i fjol).

Ängelholm är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ängelholm hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 9,7 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Malmö har den högsta (14,1 procent). För att Ängelholm skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 453 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,4 procent i Ängelholm under augusti månad, motsvarande 475 av 3 084 personer. Det är 3,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−97 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd. Sedan februari har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 17,8 till 15,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Ängelholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ängelholm om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,3 procentenheter). I augusti var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 149 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 59 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ängelholm lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,6 procentenheter.

217 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 217 arbetsplatsannonser i Ängelholms kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 320 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ängelholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1021
Restaurang- och köksbiträden m.fl.520
Personliga assistenter1017
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter515
Grundutbildade sjuksköterskor712
AT-läkare110
Vårdare, boendestödjare28
Företagssäljare57
Telefonförsäljare m.fl.46
Grundskollärare46*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Ängelholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÄngelholmSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−1,4 % 9,7 %−1,7 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,4 %−3,3 % 22,3 %−3,1 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,8 %−2,3 % 12,4 %−3,7 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv10,0 %−1,7 % 
Bromölla9,0 %−1,1 % 
Burlöv12,2 %−1,4 % 
Båstad5,8 %−1,8 % 
Eslöv8,9 %−1,6 % 
Helsingborg11,1 %−1,5 % 
Hässleholm9,3 %−1,8 % 
Höganäs5,4 %−1,3 % 
Hörby6,8 %−1,3 % 
Höör5,6 %−1,3 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,5 %−1,2 % 
Kävlinge5,2 %−1,5 % 
Landskrona11,4 %−1,6 % 
Lomma3,5 %−1,0 % 
Lund7,0 %−1,5 % 
Malmö14,1 %−2,2 % 
Osby8,7 %−1,1 % 
Perstorp13,2 %−2,4 % 
Simrishamn6,2 %−1,9 % 
Sjöbo5,7 %−1,5 % 
Skurup7,3 %−1,8 % 
Staffanstorp5,1 %−1,4 % 
Svalöv6,8 %−0,9 % 
Svedala5,6 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,9 % 
Trelleborg8,3 %−1,3 % 
Vellinge4,1 %−1,8 % 
Ystad5,9 %−1,3 % 
Ängelholm5,7 %−1,4 % 
Åstorp10,7 %−1,4 % 
Örkelljunga6,9 %−2,2 % 
Östra Göinge11,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,0 % 
Bromölla24,4 %−1,1 % 
Burlöv19,0 %−1,7 % 
Båstad15,3 %−6,8 % 
Eslöv22,1 %−3,2 % 
Helsingborg23,3 %−2,7 % 
Hässleholm24,3 %−3,8 % 
Höganäs14,4 %−1,8 % 
Hörby18,0 %−3,5 % 
Höör13,9 %−4,0 % 
Klippan17,5 %−3,8 % 
Kristianstad28,2 %−2,8 % 
Kävlinge15,2 %−4,0 % 
Landskrona21,4 %−2,3 % 
Lomma10,8 %−4,2 % 
Lund16,5 %−2,7 % 
Malmö25,2 %−3,3 % 
Osby23,5 %−2,9 % 
Perstorp32,8 %−4,5 % 
Simrishamn16,2 %−6,3 % 
Sjöbo14,8 %−3,6 % 
Skurup18,8 %−4,7 % 
Staffanstorp11,4 %−3,7 % 
Svalöv13,7 %−3,7 % 
Svedala14,3 %−2,7 % 
Tomelilla18,8 %−7,2 % 
Trelleborg18,4 %−1,7 % 
Vellinge9,2 %−6,7 % 
Ystad17,3 %−2,7 % 
Ängelholm15,4 %−3,3 % 
Åstorp21,9 %−2,3 % 
Örkelljunga18,0 %−6,0 % 
Östra Göinge34,5 %−6,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv14,6 %−3,9 % 
Bromölla16,3 %−3,1 % 
Burlöv16,1 %−6,3 % 
Båstad7,9 %−3,2 % 
Eslöv12,3 %−5,3 % 
Helsingborg11,5 %−3,8 % 
Hässleholm13,8 %−3,0 % 
Höganäs8,5 %−3,6 % 
Hörby11,3 %−4,8 % 
Höör11,8 %−2,5 % 
Klippan10,7 %−4,7 % 
Kristianstad15,0 %−2,5 % 
Kävlinge11,9 %−4,7 % 
Landskrona14,3 %−1,5 % 
Lomma6,8 %−2,7 % 
Lund7,1 %−3,7 % 
Malmö15,9 %−4,1 % 
Osby15,5 %−1,4 % 
Perstorp16,1 %−9,3 % 
Simrishamn6,5 %−3,5 % 
Sjöbo10,3 %−3,8 % 
Skurup12,2 %−4,2 % 
Staffanstorp9,6 %−4,2 % 
Svalöv12,1 %−2,8 % 
Svedala11,5 %−2,4 % 
Tomelilla8,4 %−7,1 % 
Trelleborg12,4 %−2,2 % 
Vellinge6,3 %−3,8 % 
Ystad8,7 %−3,2 % 
Ängelholm7,8 %−2,3 % 
Åstorp15,0 %−3,3 % 
Örkelljunga7,7 %−6,6 % 
Östra Göinge19,1 %−3,9 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.