Arbetslösheten minskar i Älvsbyn

Älvsbyns kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Älvsbyns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Älvsbyns kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Älvsbyn en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 273 av 3 740 invånare i åldern 16 till 64 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (51 färre än i augusti i fjol).

Älvsbyn är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arjeplog där arbetslösheten sjunker med 3,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (7,3 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Gällivare har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Haparanda har den högsta (8,7 procent). För att Älvsbyn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gällivare skulle 150 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,7 procent i Älvsbyn under augusti månad, motsvarande 84 av 426 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−23 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,4 procentenheter i Älvsbyn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Älvsbyn som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Gällivare har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,3 procentenheter). I augusti var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 36 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 31 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Älvsbyn högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Elva annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt elva arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 15 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Älvsbyns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Taxiförare m.fl.15
Arbetsförmedlare11
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning11
Flygtekniker11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11
Företagssäljare11
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi11
Nätverks- och systemtekniker m.fl.11
Personliga assistenter11
Säkerhetsinspektörer m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
ÄlvsbynNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften7,3 %−1,0 % 5,5 %−1,3 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda19,7 %−4,7 % 13,9 %−3,7 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar9,0 %−5,3 % 7,7 %−2,7 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog4,2 %−3,2 % 
Arvidsjaur6,9 %−1,7 % 
Boden6,3 %−1,0 % 
Gällivare3,3 %−1,0 % 
Haparanda8,7 %−2,3 % 
Jokkmokk3,8 %−1,7 % 
Kalix5,5 %−1,2 % 
Kiruna3,6 %−1,0 % 
Luleå6,0 %−1,6 % 
Pajala4,7 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−0,8 % 
Älvsbyn7,3 %−1,0 % 
Överkalix5,9 %−0,7 % 
Övertorneå6,1 %−0,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog11,6 %−7,2 % 
Arvidsjaur20,7 %−1,5 % 
Boden17,0 %−4,9 % 
Gällivare10,2 %−1,1 % 
Haparanda11,5 %−3,3 % 
Jokkmokk10,5 %−7,5 % 
Kalix14,1 %−1,6 % 
Kiruna9,8 %−2,9 % 
Luleå15,0 %−3,8 % 
Pajala8,6 %−9,2 % 
Piteå14,6 %−3,9 % 
Älvsbyn19,7 %−4,7 % 
Överkalix15,3 %−2,2 % 
Övertorneå10,9 %−3,3 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Arjeplog3,6 %−6,1 % 
Arvidsjaur11,1 %−2,6 % 
Boden9,7 %−1,3 % 
Gällivare5,3 %−1,6 % 
Haparanda10,8 %−5,0 % 
Jokkmokk9,5 %+1,6 % 
Kalix7,1 %−3,8 % 
Kiruna5,2 %−1,7 % 
Luleå7,5 %−3,1 % 
Pajala5,6 %−7,8 % 
Piteå7,9 %−2,6 % 
Älvsbyn9,0 %−5,3 % 
Överkalix9,7 %+2,0 % 
Övertorneå10,2 %−2,8 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.