Arbetslösheten minskar betydligt i Eslöv

Eslövs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Eslövs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Eslövs kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Eslöv en total arbetslöshet på 8,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 502 av 16 876 invånare i åldern 16 till 64 år i Eslövs kommun var inskrivna som arbetssökande (273 färre än i augusti i fjol).

Eslöv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Eslöv hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (8,9 procent i kommunen, jämfört med 9,7 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Malmö har den högsta (14,1 procent). För att Eslöv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 911 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 22,1 procent i Eslöv under augusti månad, motsvarande 848 av 3 837 personer. Det är 3,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−85 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,2 procentenheter i Eslöv. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Eslöv om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,3 procentenheter). I augusti var 12,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 205 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 96 personer på ett års sikt.

Medan Eslöv har lägre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

90 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 90 arbetsplatsannonser i Eslövs kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 180 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Eslövs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Butikssäljare, dagligvaror330
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete311
Grundutbildade sjuksköterskor710
Truckförare58
Betongarbetare28
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26
Företagssäljare56
Industrielektriker35
Grundskollärare55

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Eslövs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
EslövSkåne länHela landet
Hela arbetskraften8,9 %−1,6 % 9,7 %−1,7 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda22,1 %−3,2 % 22,3 %−3,1 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,3 %−5,3 % 12,4 %−3,7 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv10,0 %−1,7 % 
Bromölla9,0 %−1,1 % 
Burlöv12,2 %−1,4 % 
Båstad5,8 %−1,8 % 
Eslöv8,9 %−1,6 % 
Helsingborg11,1 %−1,5 % 
Hässleholm9,3 %−1,8 % 
Höganäs5,4 %−1,3 % 
Hörby6,8 %−1,3 % 
Höör5,6 %−1,3 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,5 %−1,2 % 
Kävlinge5,2 %−1,5 % 
Landskrona11,4 %−1,6 % 
Lomma3,5 %−1,0 % 
Lund7,0 %−1,5 % 
Malmö14,1 %−2,2 % 
Osby8,7 %−1,1 % 
Perstorp13,2 %−2,4 % 
Simrishamn6,2 %−1,9 % 
Sjöbo5,7 %−1,5 % 
Skurup7,3 %−1,8 % 
Staffanstorp5,1 %−1,4 % 
Svalöv6,8 %−0,9 % 
Svedala5,6 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,9 % 
Trelleborg8,3 %−1,3 % 
Vellinge4,1 %−1,8 % 
Ystad5,9 %−1,3 % 
Ängelholm5,7 %−1,4 % 
Åstorp10,7 %−1,4 % 
Örkelljunga6,9 %−2,2 % 
Östra Göinge11,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,0 % 
Bromölla24,4 %−1,1 % 
Burlöv19,0 %−1,7 % 
Båstad15,3 %−6,8 % 
Eslöv22,1 %−3,2 % 
Helsingborg23,3 %−2,7 % 
Hässleholm24,3 %−3,8 % 
Höganäs14,4 %−1,8 % 
Hörby18,0 %−3,5 % 
Höör13,9 %−4,0 % 
Klippan17,5 %−3,8 % 
Kristianstad28,2 %−2,8 % 
Kävlinge15,2 %−4,0 % 
Landskrona21,4 %−2,3 % 
Lomma10,8 %−4,2 % 
Lund16,5 %−2,7 % 
Malmö25,2 %−3,3 % 
Osby23,5 %−2,9 % 
Perstorp32,8 %−4,5 % 
Simrishamn16,2 %−6,3 % 
Sjöbo14,8 %−3,6 % 
Skurup18,8 %−4,7 % 
Staffanstorp11,4 %−3,7 % 
Svalöv13,7 %−3,7 % 
Svedala14,3 %−2,7 % 
Tomelilla18,8 %−7,2 % 
Trelleborg18,4 %−1,7 % 
Vellinge9,2 %−6,7 % 
Ystad17,3 %−2,7 % 
Ängelholm15,4 %−3,3 % 
Åstorp21,9 %−2,3 % 
Örkelljunga18,0 %−6,0 % 
Östra Göinge34,5 %−6,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv14,6 %−3,9 % 
Bromölla16,3 %−3,1 % 
Burlöv16,1 %−6,3 % 
Båstad7,9 %−3,2 % 
Eslöv12,3 %−5,3 % 
Helsingborg11,5 %−3,8 % 
Hässleholm13,8 %−3,0 % 
Höganäs8,5 %−3,6 % 
Hörby11,3 %−4,8 % 
Höör11,8 %−2,5 % 
Klippan10,7 %−4,7 % 
Kristianstad15,0 %−2,5 % 
Kävlinge11,9 %−4,7 % 
Landskrona14,3 %−1,5 % 
Lomma6,8 %−2,7 % 
Lund7,1 %−3,7 % 
Malmö15,9 %−4,1 % 
Osby15,5 %−1,4 % 
Perstorp16,1 %−9,3 % 
Simrishamn6,5 %−3,5 % 
Sjöbo10,3 %−3,8 % 
Skurup12,2 %−4,2 % 
Staffanstorp9,6 %−4,2 % 
Svalöv12,1 %−2,8 % 
Svedala11,5 %−2,4 % 
Tomelilla8,4 %−7,1 % 
Trelleborg12,4 %−2,2 % 
Vellinge6,3 %−3,8 % 
Ystad8,7 %−3,2 % 
Ängelholm7,8 %−2,3 % 
Åstorp15,0 %−3,3 % 
Örkelljunga7,7 %−6,6 % 
Östra Göinge19,1 %−3,9 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.