Arbetslösheten minskar betydligt i Klippan

Klippans kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Klippans kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Klippans kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.

Under augusti månad rapporterade Klippan en total arbetslöshet på 8,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 667 av 8 338 invånare i åldern 16 till 64 år i Klippans kommun var inskrivna som arbetssökande (126 färre än i augusti i fjol).

Klippan är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Klippan hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (8,0 procent i kommunen, jämfört med 9,7 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Malmö har den högsta (14,1 procent). För att Klippan skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 375 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,5 procent i Klippan under augusti månad, motsvarande 292 av 1 669 personer. Det är 3,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−56 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,5 procentenheter i Klippan. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Klippan om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,7 procentenheter). I augusti var 10,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 101 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 51 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Klippan lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,7 procentenheter.

35 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 35 arbetsplatsannonser i Klippans kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 40 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Klippans kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning15
Städare34
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri13
Grundutbildade sjuksköterskor12
Butikssäljare, fackhandel22
Röntgensjuksköterskor12
Trädgårdsanläggare m.fl.12
Restaurang- och köksbiträden m.fl.11
Specialistläkare11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Klippans kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KlippanSkåne länHela landet
Hela arbetskraften8,0 %−1,5 % 9,7 %−1,7 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda17,5 %−3,8 % 22,3 %−3,1 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar10,7 %−4,7 % 12,4 %−3,7 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv10,0 %−1,7 % 
Bromölla9,0 %−1,1 % 
Burlöv12,2 %−1,4 % 
Båstad5,8 %−1,8 % 
Eslöv8,9 %−1,6 % 
Helsingborg11,1 %−1,5 % 
Hässleholm9,3 %−1,8 % 
Höganäs5,4 %−1,3 % 
Hörby6,8 %−1,3 % 
Höör5,6 %−1,3 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,5 %−1,2 % 
Kävlinge5,2 %−1,5 % 
Landskrona11,4 %−1,6 % 
Lomma3,5 %−1,0 % 
Lund7,0 %−1,5 % 
Malmö14,1 %−2,2 % 
Osby8,7 %−1,1 % 
Perstorp13,2 %−2,4 % 
Simrishamn6,2 %−1,9 % 
Sjöbo5,7 %−1,5 % 
Skurup7,3 %−1,8 % 
Staffanstorp5,1 %−1,4 % 
Svalöv6,8 %−0,9 % 
Svedala5,6 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,9 % 
Trelleborg8,3 %−1,3 % 
Vellinge4,1 %−1,8 % 
Ystad5,9 %−1,3 % 
Ängelholm5,7 %−1,4 % 
Åstorp10,7 %−1,4 % 
Örkelljunga6,9 %−2,2 % 
Östra Göinge11,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,0 % 
Bromölla24,4 %−1,1 % 
Burlöv19,0 %−1,7 % 
Båstad15,3 %−6,8 % 
Eslöv22,1 %−3,2 % 
Helsingborg23,3 %−2,7 % 
Hässleholm24,3 %−3,8 % 
Höganäs14,4 %−1,8 % 
Hörby18,0 %−3,5 % 
Höör13,9 %−4,0 % 
Klippan17,5 %−3,8 % 
Kristianstad28,2 %−2,8 % 
Kävlinge15,2 %−4,0 % 
Landskrona21,4 %−2,3 % 
Lomma10,8 %−4,2 % 
Lund16,5 %−2,7 % 
Malmö25,2 %−3,3 % 
Osby23,5 %−2,9 % 
Perstorp32,8 %−4,5 % 
Simrishamn16,2 %−6,3 % 
Sjöbo14,8 %−3,6 % 
Skurup18,8 %−4,7 % 
Staffanstorp11,4 %−3,7 % 
Svalöv13,7 %−3,7 % 
Svedala14,3 %−2,7 % 
Tomelilla18,8 %−7,2 % 
Trelleborg18,4 %−1,7 % 
Vellinge9,2 %−6,7 % 
Ystad17,3 %−2,7 % 
Ängelholm15,4 %−3,3 % 
Åstorp21,9 %−2,3 % 
Örkelljunga18,0 %−6,0 % 
Östra Göinge34,5 %−6,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv14,6 %−3,9 % 
Bromölla16,3 %−3,1 % 
Burlöv16,1 %−6,3 % 
Båstad7,9 %−3,2 % 
Eslöv12,3 %−5,3 % 
Helsingborg11,5 %−3,8 % 
Hässleholm13,8 %−3,0 % 
Höganäs8,5 %−3,6 % 
Hörby11,3 %−4,8 % 
Höör11,8 %−2,5 % 
Klippan10,7 %−4,7 % 
Kristianstad15,0 %−2,5 % 
Kävlinge11,9 %−4,7 % 
Landskrona14,3 %−1,5 % 
Lomma6,8 %−2,7 % 
Lund7,1 %−3,7 % 
Malmö15,9 %−4,1 % 
Osby15,5 %−1,4 % 
Perstorp16,1 %−9,3 % 
Simrishamn6,5 %−3,5 % 
Sjöbo10,3 %−3,8 % 
Skurup12,2 %−4,2 % 
Staffanstorp9,6 %−4,2 % 
Svalöv12,1 %−2,8 % 
Svedala11,5 %−2,4 % 
Tomelilla8,4 %−7,1 % 
Trelleborg12,4 %−2,2 % 
Vellinge6,3 %−3,8 % 
Ystad8,7 %−3,2 % 
Ängelholm7,8 %−2,3 % 
Åstorp15,0 %−3,3 % 
Örkelljunga7,7 %−6,6 % 
Östra Göinge19,1 %−3,9 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.