Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år i Skurup

Skurups kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Skurups kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Skurups kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Skurups kommun med 4,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 18,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under augusti månad rapporterade Skurup en total arbetslöshet på 7,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 573 av 7 849 invånare i åldern 16 till 64 år i Skurups kommun var inskrivna som arbetssökande (146 färre än i augusti i fjol).

Skurup är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Perstorp där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Skurup hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (7,3 procent i kommunen, jämfört med 9,7 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Malmö har den högsta (14,1 procent). För att Skurup skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 298 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,8 procent i Skurup under augusti månad, motsvarande 216 av 1 149 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−60 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,5 till 18,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,5 procentenheter i Skurup. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,9 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Skurup som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,2 procentenheter). I augusti var 12,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 95 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 41 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Skurup lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,2 procentenheter.

42 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 42 arbetsplatsannonser i Skurups kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Skurups kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare125
Personliga assistenter719
Hovmästare och servitörer34
Handpaketerare och andra fabriksarbetare13
Röntgensjuksköterskor13
Grundutbildade sjuksköterskor33
Grundskollärare22
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22
Gymnasielärare22
Lager- och terminalpersonal12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Skurups kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
SkurupSkåne länHela landet
Hela arbetskraften7,3 %−1,8 % 9,7 %−1,7 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda18,8 %−4,7 % 22,3 %−3,1 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,2 %−4,2 % 12,4 %−3,7 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv10,0 %−1,7 % 
Bromölla9,0 %−1,1 % 
Burlöv12,2 %−1,4 % 
Båstad5,8 %−1,8 % 
Eslöv8,9 %−1,6 % 
Helsingborg11,1 %−1,5 % 
Hässleholm9,3 %−1,8 % 
Höganäs5,4 %−1,3 % 
Hörby6,8 %−1,3 % 
Höör5,6 %−1,3 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,5 %−1,2 % 
Kävlinge5,2 %−1,5 % 
Landskrona11,4 %−1,6 % 
Lomma3,5 %−1,0 % 
Lund7,0 %−1,5 % 
Malmö14,1 %−2,2 % 
Osby8,7 %−1,1 % 
Perstorp13,2 %−2,4 % 
Simrishamn6,2 %−1,9 % 
Sjöbo5,7 %−1,5 % 
Skurup7,3 %−1,8 % 
Staffanstorp5,1 %−1,4 % 
Svalöv6,8 %−0,9 % 
Svedala5,6 %−0,9 % 
Tomelilla7,3 %−1,9 % 
Trelleborg8,3 %−1,3 % 
Vellinge4,1 %−1,8 % 
Ystad5,9 %−1,3 % 
Ängelholm5,7 %−1,4 % 
Åstorp10,7 %−1,4 % 
Örkelljunga6,9 %−2,2 % 
Östra Göinge11,7 %−2,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv20,1 %−3,0 % 
Bromölla24,4 %−1,1 % 
Burlöv19,0 %−1,7 % 
Båstad15,3 %−6,8 % 
Eslöv22,1 %−3,2 % 
Helsingborg23,3 %−2,7 % 
Hässleholm24,3 %−3,8 % 
Höganäs14,4 %−1,8 % 
Hörby18,0 %−3,5 % 
Höör13,9 %−4,0 % 
Klippan17,5 %−3,8 % 
Kristianstad28,2 %−2,8 % 
Kävlinge15,2 %−4,0 % 
Landskrona21,4 %−2,3 % 
Lomma10,8 %−4,2 % 
Lund16,5 %−2,7 % 
Malmö25,2 %−3,3 % 
Osby23,5 %−2,9 % 
Perstorp32,8 %−4,5 % 
Simrishamn16,2 %−6,3 % 
Sjöbo14,8 %−3,6 % 
Skurup18,8 %−4,7 % 
Staffanstorp11,4 %−3,7 % 
Svalöv13,7 %−3,7 % 
Svedala14,3 %−2,7 % 
Tomelilla18,8 %−7,2 % 
Trelleborg18,4 %−1,7 % 
Vellinge9,2 %−6,7 % 
Ystad17,3 %−2,7 % 
Ängelholm15,4 %−3,3 % 
Åstorp21,9 %−2,3 % 
Örkelljunga18,0 %−6,0 % 
Östra Göinge34,5 %−6,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Bjuv14,6 %−3,9 % 
Bromölla16,3 %−3,1 % 
Burlöv16,1 %−6,3 % 
Båstad7,9 %−3,2 % 
Eslöv12,3 %−5,3 % 
Helsingborg11,5 %−3,8 % 
Hässleholm13,8 %−3,0 % 
Höganäs8,5 %−3,6 % 
Hörby11,3 %−4,8 % 
Höör11,8 %−2,5 % 
Klippan10,7 %−4,7 % 
Kristianstad15,0 %−2,5 % 
Kävlinge11,9 %−4,7 % 
Landskrona14,3 %−1,5 % 
Lomma6,8 %−2,7 % 
Lund7,1 %−3,7 % 
Malmö15,9 %−4,1 % 
Osby15,5 %−1,4 % 
Perstorp16,1 %−9,3 % 
Simrishamn6,5 %−3,5 % 
Sjöbo10,3 %−3,8 % 
Skurup12,2 %−4,2 % 
Staffanstorp9,6 %−4,2 % 
Svalöv12,1 %−2,8 % 
Svedala11,5 %−2,4 % 
Tomelilla8,4 %−7,1 % 
Trelleborg12,4 %−2,2 % 
Vellinge6,3 %−3,8 % 
Ystad8,7 %−3,2 % 
Ängelholm7,8 %−2,3 % 
Åstorp15,0 %−3,3 % 
Örkelljunga7,7 %−6,6 % 
Östra Göinge19,1 %−3,9 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.