Över tre års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Ronneby

Ronneby kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Ronneby kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Ronneby kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ronneby kommun med 6,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 34,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under augusti månad rapporterade Ronneby en total arbetslöshet på 12,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,1 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 639 av 13 434 invånare i åldern 16 till 64 år i Ronneby kommun var inskrivna som arbetssökande (347 färre än i augusti i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Ronneby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 13,7 till 12,2 procent.

Ronneby är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sölvesborg där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ronneby alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (12,2 procent i kommunen, jämfört med 8,9 procent i hela länet). Ronneby har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Sölvesborg har den lägsta (6,8 procent). För att Ronneby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 725 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent). Ronnebys arbetslöshet sticker ut som den åttonde högsta i hela landet.

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 34,9 procent i Ronneby under augusti månad, motsvarande 937 av 2 685 personer. Det är 6,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−199 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över tre år i sträck. Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 53,5 till 34,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 22,7 procentenheter i Ronneby. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ronneby om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Trots den senaste nedgången har Ronneby nu den näst högsta arbetslösheten bland utlandsfödda i landet jämfört med andra kommuner.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,7 procentenheter). I augusti var 16,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 199 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 82 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ronneby högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,8 procentenheter.

66 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 66 arbetsplatsannonser i Ronneby kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ronneby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Svetsare och gasskärare37
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal16
Grundutbildade sjuksköterskor46
Kockar och kallskänkor55
Grundskollärare45
Förskollärare44
Röntgensjuksköterskor13
Socialsekreterare33
Lager- och terminalpersonal33
Redovisningsekonomer33

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Ronneby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
RonnebyBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften12,2 %−2,1 % 8,9 %−1,7 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda34,9 %−6,2 % 25,2 %−4,4 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar16,8 %−3,7 % 14,0 %−3,6 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,8 % 
Karlskrona7,8 %−1,3 % 
Olofström9,6 %−1,8 % 
Ronneby12,2 %−2,1 % 
Sölvesborg6,8 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn26,3 %−3,9 % 
Karlskrona23,2 %−3,4 % 
Olofström19,6 %−3,8 % 
Ronneby34,9 %−6,2 % 
Sölvesborg16,7 %−5,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn13,5 %−4,3 % 
Karlskrona13,4 %−2,6 % 
Olofström15,6 %−5,2 % 
Ronneby16,8 %−3,7 % 
Sölvesborg11,7 %−4,7 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.