Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskrona kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskrona kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskrona kommun med 3,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 23,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under augusti månad rapporterade Karlskrona en total arbetslöshet på 7,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 511 av 32 192 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (452 färre än i augusti i fjol).

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Sölvesborg där arbetslösheten sjunker med 2,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (7,8 procent i kommunen, jämfört med 8,9 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,8 procent), medan Ronneby har den högsta (12,2 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 322 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,7 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Lessebo är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (14,2 procent) i landet som helhet, medan Gällivare har den lägsta (3,3 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,2 procent i Karlskrona under augusti månad, motsvarande 1 154 av 4 974 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−147 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 23,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan februari 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,4 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,1 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I augusti var 13,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 450 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 129 personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,6 procentenheter.

292 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 september fanns det sammanlagt 292 arbetsplatsannonser i Karlskrona kommun i Arbetsförmedlingens platsbanken, motsvarande omkring 450 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor2761
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete728
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1928
Vårdare, boendestödjare826
Svetsare och gasskärare416
Personliga assistenter1314
Planerare och utredare m.fl.612
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer612
Socialsekreterare49
Företagssäljare78

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 september av utannonserade jobb där Karlskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i augusti
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften7,8 %−1,3 % 8,9 %−1,7 % 7,7 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda23,2 %−3,4 % 25,2 %−4,4 % 18,8 %−2,7 % 
Bland ungdomar13,4 %−2,6 % 14,0 %−3,6 % 10,2 %−3,1 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn9,1 %−1,8 % 
Karlskrona7,8 %−1,3 % 
Olofström9,6 %−1,8 % 
Ronneby12,2 %−2,1 % 
Sölvesborg6,8 %−2,7 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn26,3 %−3,9 % 
Karlskrona23,2 %−3,4 % 
Olofström19,6 %−3,8 % 
Ronneby34,9 %−6,2 % 
Sölvesborg16,7 %−5,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i augustiFörändring (12 mån)
Karlshamn13,5 %−4,3 % 
Karlskrona13,4 %−2,6 % 
Olofström15,6 %−5,2 % 
Ronneby16,8 %−3,7 % 
Sölvesborg11,7 %−4,7 % 

Metod och kommentarer

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Vi använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet. Läs mer om hur statistiken samlas in på Arbetsförmedlingen.

När vi talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när vi säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger vi att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.