Åtta villor såldes i Strömsund

Strömsunds kommun | Fastighetspriser |
Så bostadsmarknaden i Strömsunds kommun.
Anna Alexander Olsson, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan juni och augusti gjordes sammanlagt åtta affärer med villor i Strömsunds kommun. Det kan jämföras med sju vid motsvarande tid i fjol.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda villorna i Strömsunds kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,7 miljoner kronor.

I hela Jämtland såldes 220 villor för i snitt 2,4 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Strömsund den här månaden.

Priserna på villor stiger i 110 av landets kommuner, medan de sjunker i 65 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på villor i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Åre där priserna steg med 4 procent. I Härjedalen däremot sjönk priserna med 17 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fyra av länets åtta kommuner.

Inga försäljningar av bostadsrätter

Mellan juni och augusti noterades inga försäljningar av bostadsrätter i Strömsund.

I hela Jämtland såldes 339 bostadsrätter för i snitt 2,0 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Strömsund den här månaden.

Priserna på bostadsrätter stiger i 76 av landets kommuner, medan de sjunker i 42 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på bostadsrätter i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härjedalen där priserna steg med 11 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i fem av länets åtta kommuner.

Inga försäljningar av fritidshus

Mellan juni och augusti noterades inga försäljningar av fritidshus i Strömsund.

I hela Jämtland såldes 71 fritidshus för i snitt 2,2 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Strömsund den här månaden.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härjedalen där priserna steg med 28 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i fem av länets åtta kommuner.

Tabeller

Försäljningar av villor i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 71,8 miljoner
Bräcke 140,7 miljoner
Härjedalen−17 % 260,9 miljoner
Krokom−5 % 342,7 miljoner
Ragunda 180,7 miljoner
Strömsund 80,7 miljoner
Åre+4 % 323,4 miljoner
Östersund+3 % 813,4 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 132,4 miljoner
Bräcke 0
Härjedalen+11 % 433,7 miljoner
Krokom 51,3 miljoner
Ragunda 0
Strömsund 0
Åre+10 % 453,1 miljoner
Östersund+10 % 2331,4 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg+4 % 71,6 miljoner
Bräcke 21,1 miljoner
Härjedalen+28 % 262,9 miljoner
Krokom 41,4 miljoner
Ragunda 10,5 miljoner
Strömsund 0
Åre+24 % 212,3 miljoner
Östersund 101,2 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.