Sju försäljningar av villor i Ånge

Ånge kommun | Fastighetspriser |
Så bostadsmarknaden i Ånge kommun.
Ankara, Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)

Mellan juni och augusti gjordes sammanlagt sju affärer med villor i Ånge kommun. Det kan jämföras med sex vid motsvarande tid i fjol.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda villorna i Ånge kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,6 miljoner kronor.

I hela Västernorrland såldes 443 villor för i snitt 1,9 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för villor i Ånge den här månaden.

Priserna på villor stiger i 110 av landets kommuner, medan de sjunker i 65 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län sjunker priserna på villor i fyra av sex kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Sollefteå där priserna sjönk med 7 procent. I Härnösand däremot steg priserna med 13 procent.

Inga försäljningar av bostadsrätter

Mellan juni och augusti noterades inga försäljningar av bostadsrätter i Ånge.

I hela Västernorrland såldes 496 bostadsrätter för i snitt 1,0 miljon kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Ånge den här månaden.

Priserna på bostadsrätter stiger i 76 av landets kommuner, medan de sjunker i 42 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län stiger priserna på bostadsrätter i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härnösand där priserna steg med 27 procent. I Örnsköldsvik däremot sjönk priserna med 11 procent.

Inga försäljningar av fritidshus

Mellan juni och augusti noterades inga försäljningar av fritidshus i Ånge.

I hela Västernorrland såldes 83 fritidshus för i snitt 1,5 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Ånge den här månaden.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+13 % 511,4 miljoner
Kramfors−1 % 560,8 miljoner
Sollefteå−7 % 280,7 miljoner
Sundsvall−6 % 1462,8 miljoner
Timrå−5 % 371,7 miljoner
Ånge 70,6 miljoner
Örnsköldsvik+6 % 1181,8 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+27 % 680,5 miljoner
Kramfors 60,3 miljoner
Sollefteå 70,2 miljoner
Sundsvall+5 % 3331,2 miljoner
Timrå−2 % 250,5 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik−11 % 571,2 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 131,2 miljoner
Kramfors 151,5 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+16 % 341,6 miljoner
Timrå 81,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 131,6 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.