Få försäljningar av fritidshus i Västernorrland

Västernorrlands län Fastighetspriser
Så bostadsmarknaden i Västernorrlands län.
Flickr (PD)

Mellan juni och augusti såldes 83 fritidshus i Västernorrlands län. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i länet under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under juni till augusti såldes det 46 fler fritidshus i Västernorrland än snittet för det senaste året. Men när vi tar i beaktande att juni till augusti, också historiskt sett, är tid då det säljs fler fritidshus än under resten av året, kan bostadsmarknaden karaktäriseras som förhållandevis lugn.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda fritidshusen i Västernorrlands län hade ett genomsnittligt pris på 1,5 miljoner kronor. I fjol gjordes 99 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 2 372 fritidshus för i snitt 2,2 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna av fritidshus i länet var 14 procent högre än för ett år sedan. Även i hela Sverige ökar priserna på fritidshus. I hela riket noterades en prisuppgång på 16 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Priserna på bostadsrätter stiger något

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 3 procent.

Även i hela Sverige ökar priserna på bostadsrätter. I hela riket noterades en prisuppgång på 1 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 76 av landets kommuner, medan de sjunker i 42 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrland stiger priserna på bostadsrätter i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härnösand där priserna steg med 27 procent. I Örnsköldsvik däremot sjönk priserna med 11 procent.

Sammanlagt såldes 496 bostadsrätter i Västernorrlands län mellan juni och augusti till ett genomsnittligt pris på 1,0 miljon kronor. I fjol gjordes 469 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 29 674 bostadsrätter för i snitt 2,8 miljoner kronor.

Priserna på villor ökar något

Villapriserna har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 1 procent.

Även i hela Sverige ökar villapriserna. I hela riket noterades en prisuppgång på 2 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 110 av landets kommuner, medan de sjunker i 65 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrland sjunker priserna på villor i av sex kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Sollefteå där priserna sjönk med 7 procent. I Härnösand däremot steg priserna med 13 procent.

Sammanlagt såldes 443 villor i Västernorrlands län mellan juni och augusti till ett genomsnittligt pris på 1,9 miljoner kronor. I fjol gjordes 429 affärer vid den här tiden på året.

I hela Sverige såldes 15 384 villor för i snitt 3,9 miljoner kronor.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+13 % 511,4 miljoner
Kramfors−1 % 560,8 miljoner
Sollefteå−7 % 280,7 miljoner
Sundsvall−6 % 1462,8 miljoner
Timrå−5 % 371,7 miljoner
Ånge 70,6 miljoner
Örnsköldsvik+6 % 1181,8 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+27 % 680,5 miljoner
Kramfors 60,3 miljoner
Sollefteå 70,2 miljoner
Sundsvall+5 % 3331,2 miljoner
Timrå−2 % 250,5 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik−11 % 571,2 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 131,2 miljoner
Kramfors 151,5 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+16 % 341,6 miljoner
Timrå 81,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 131,6 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.