Få försäljningar av bostadsrätter i Åre

Åre kommun | Fastighetspriser |
Så bostadsmarknaden i Åre kommun.
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Mellan juni och augusti såldes 45 bostadsrätter i Åre kommun. Det är relativt få sett till aktiviteten på bostadsmarknaden i kommunen under de senaste tolv månaderna, samt det historiska snittet för den här tiden på året.

Under juni till augusti såldes det 79 färre bostadsrätter i Åre än snittet för det senaste året. Juni till augusti är, historiskt sett, en tid då det säljs färre bostadsrätter än under resten av året, men också om vi tar det här i beaktande var bostadsmarknaden ovanligt lugn under de senaste tre månaderna.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Åre kommun hade ett genomsnittligt pris på 3,1 miljoner kronor. I fjol gjordes 96 affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 339 bostadsrätter för i snitt 2,0 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 10 procent högre än för tre månader sedan. I hela Jämtland däremot sjunker priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisnedgång på 9 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 76 av landets kommuner, medan de sjunker i 42 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på bostadsrätter i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härjedalen där priserna steg med 11 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i fem av länets åtta kommuner.

32 försäljningar av villor

Mellan juni och augusti gjordes sammanlagt 32 affärer med villor i Åre kommun. Det kan jämföras med 17 vid motsvarande tid i fjol.

De sålda villorna i Åre kommun hade ett genomsnittligt pris på 3,4 miljoner kronor.

I hela Jämtland såldes 220 villor för i snitt 2,4 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 4 procent högre än för tre månader sedan. I hela Jämtland däremot sjunker villapriserna. I hela länet noterades en prisnedgång på 1 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 110 av landets kommuner, medan de sjunker i 65 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län sjunker priserna på villor i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Härjedalen där priserna sjönk med 17 procent. I Åre däremot steg priserna med 4 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fyra av länets åtta kommuner.

Priserna på fritidshus ökar kännbart

Priserna på fritidshus har gått upp i Åre kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tolv månaderna visar på en uppgång med 24 procent.

Även i hela Jämtland ökar priserna på fritidshus. I hela länet noterades en prisuppgång på 20 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan intill visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Jämtlands län stiger priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Härjedalen där priserna steg med 28 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i fem av länets åtta kommuner.

Sammanlagt såldes 21 fritidshus i Åre kommun mellan juni och augusti till ett genomsnittligt pris på 2,3 miljoner kronor. I fjol gjordes 13 affärer vid den här tiden på året.

I hela Jämtland såldes 71 fritidshus för i snitt 2,2 miljoner kronor.

Tabeller

Försäljningar av villor i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 71,8 miljoner
Bräcke 140,7 miljoner
Härjedalen−17 % 260,9 miljoner
Krokom−5 % 342,7 miljoner
Ragunda 180,7 miljoner
Strömsund 80,7 miljoner
Åre+4 % 323,4 miljoner
Östersund+3 % 813,4 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg 132,4 miljoner
Bräcke 0
Härjedalen+11 % 433,7 miljoner
Krokom 51,3 miljoner
Ragunda 0
Strömsund 0
Åre+10 % 453,1 miljoner
Östersund+10 % 2331,4 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Jämtlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Berg+4 % 71,6 miljoner
Bräcke 21,1 miljoner
Härjedalen+28 % 262,9 miljoner
Krokom 41,4 miljoner
Ragunda 10,5 miljoner
Strömsund 0
Åre+24 % 212,3 miljoner
Östersund 101,2 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.