Stor prisuppgång på bostadsrätter i Härnösand

Härnösands kommun Fastighetspriser
Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.
Sniper Zeta, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Priserna på bostadsrätter steg mellan juni och augusti med 27 procent i Härnösands kommun. Det är en betydande uppgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 5 procent.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

Även i hela Västernorrland ökar priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på bostadsrätter stiger i 76 av landets kommuner, medan de sjunker i 42 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län sjunker priserna på bostadsrätter i två av fyra kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Örnsköldsvik där priserna sjönk med 11 procent. I Härnösand däremot steg priserna med 27 procent.

Sammanlagt såldes 68 bostadsrätter i Härnösands kommun mellan juni och augusti till ett genomsnittligt pris på 0,5 miljoner kronor. I fjol gjordes 50 affärer vid den här tiden på året.

I hela Västernorrland såldes 496 bostadsrätter för i snitt 1,0 miljon kronor.

Priserna på villor ökar kännbart

Villapriserna har gått upp i Härnösands kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 13 procent.

Även i hela Västernorrland ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 1 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 110 av landets kommuner, medan de sjunker i 65 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Västernorrlands län sjunker priserna på villor i fyra av sex kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Sollefteå där priserna sjönk med 7 procent. I Härnösand däremot steg priserna med 13 procent.

Sammanlagt såldes 51 villor i Härnösands kommun mellan juni och augusti till ett genomsnittligt pris på 1,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 57 affärer vid den här tiden på året.

I hela Västernorrland såldes 443 villor för i snitt 1,9 miljoner kronor.

13 fritidshus såldes

Mellan juni och augusti gjordes sammanlagt 13 affärer med fritidshus i Härnösands kommun. Det kan jämföras med 16 vid motsvarande tid i fjol.

De sålda fritidshusen i Härnösands kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,2 miljoner kronor.

I hela Västernorrland såldes 83 fritidshus för i snitt 1,5 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Härnösand den här månaden.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Tabeller

Försäljningar av villor i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+13 % 511,4 miljoner
Kramfors−1 % 560,8 miljoner
Sollefteå−7 % 280,7 miljoner
Sundsvall−6 % 1462,8 miljoner
Timrå−5 % 371,7 miljoner
Ånge 70,6 miljoner
Örnsköldsvik+6 % 1181,8 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av bostadsrätter i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand+27 % 680,5 miljoner
Kramfors 60,3 miljoner
Sollefteå 70,2 miljoner
Sundsvall+5 % 3331,2 miljoner
Timrå−2 % 250,5 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik−11 % 571,2 miljoner
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
Försäljningar av fritidshus i Västernorrlands län
KommunPrisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna)Medelpris (kr)
Härnösand 131,2 miljoner
Kramfors 151,5 miljoner
Sollefteå 0
Sundsvall+16 % 341,6 miljoner
Timrå 81,6 miljoner
Ånge 0
Örnsköldsvik 131,6 miljoner
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.