Newsworthys användarvillkor för betalande prenumeranter

Gäller från och med den 15 november 2021

Tack för att Ni har valt att betala på Newsworthy och ett extra stort tack för att Ni tar Er tid att noggrant läsa igenom våra användarvillkor. Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa särskilda användarvillkor. Vårt grundläggande mål är att på ett tydligt och lättläst vis

  • förklara vilken roll Ni och vi har i detta sammanhang
  • förklara hur Ni som användare och vi som leverantör ska hantera våra tjänster
  • säkerställa att Ni förstår de villkor som gäller för att Ni ska få använda våra tjänster
  • visa hur vi ständigt arbetar för att leverera bästa möjliga upplevelse till våra användare
  • förklara att Newsworthy behåller samtliga rättigheter till sina texter och grafik men att Ni som användare fritt får använda detta om Ni tydligt hänvisar till Newsworthy i enlighet med dessa användarvillkor.

Vår målsättning är att Ni, efter att ha läst dessa villkor, ska känna Er säkra på Ert val av Newsworthy och tjänsterna som vi levererar. Om Ni har några frågor eller funderingar är Ni varmt välkommen att kontakta oss direkt.

Tack för Ert förtroende och tack för att Ni använder Newsworthy!

1. Inledning

1.1 Dessa särskilda villkor (”villkoren”) avser prenumeration på e-postuppdateringar från Newsworthy. Utöver dem gäller Newsworthys allmänna användarvillkor.

1.2 Webbsidan www.newsworthy.se samt plattformen Newsworthy drivs av Journalism Robotics Stockholm AB (org. nr 559071-2807, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm, contact@newsworthy.se), (”Newsworthy”).

1.3 För att använda tjänsterna som vi erbjuder måste Ni vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av villkoren.

1.4 Genom att betala för Newsworthys prenumerationstjänst accepterar Ni dessa användarvillkor.

2. Tjänsterna

2.1 Genom Newsworthys prenumerationstjänst kan företag och privatpersoner prenumerera på nyheter och analyser baserat på data. Tjänsten samlar in statistik och data från diverse källor. Med hjälp av unika algoritmer analyseras och nyhetsvärderas den insamlade data och vi genererar ett för användaren skräddarsytt redaktionellt innehåll i form av texter, grafik och datamaterial. Genom att registrera en prenumeration får Ni mejl så fort ny data presenteras inom era bevakningsområden på Newsworthy.se.

2.2 Newsworthy erbjuder flera olika prenumerationslösningar. För en uppdaterad lista över våra olika erbjudanden, vänligen besök vår webbsida newsworthy.se

2.3 Newsworthy kan framöver komma att erbjuda nya lösningar som en del av vårt tjänsteutbud. Dessa lösningar kan vara förenade med särskilda villkor. Om Ni som användare önskar aktivera dessa lösningar måste Ni i förekommande fall godkänna de särskilda villkor som gäller för respektive lösning. Sådana ändringar eller tillägg till funktionerna som erbjuds genom våra tjänster kommer att kommuniceras av Newsworthy skriftligen.

2.4 Newsworthy och dess samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till användare via våra tjänster, genom e-post eller på annat sätt. Genom att skapa ett konto hos Newsworthy accepterar Ni detta. Om Ni inte längre önskar få riktade erbjudanden kan Ni skriftligen anmäla detta till Newsworthy. Mer information kring detta står att läsa i vår integritetspolicy.

3. Registrering för användning av Tjänsterna

3.1 Om Ni vill använda våra tjänster behöver Ni först registrera ett användarkonto (”konto”) på vår webbsida alternativt skriftligen ingå ett avtal om leverans av våra tjänster till dig. För att registrera Er behöver Ni uppge en e-postadress. Denna information används primärt för att bereda Er tillgång till våra tjänster samt möjliggöra kundvård och kundservice i samband med Ert användande av vår plattform och våra tjänster.

3.2 Vid registrering för våra tjänster kan Ni komma att bli ombedd att skapa ett ett lösenord för Ert konto. Ni måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder Er e-postadress eller Ert konto eller om Ni känner till något annat säkerhetsproblem. Genom Er användning av våra tjänster intygar Ni att har rätt att använda de inloggningsuppgifter och den informationen som Ni tillhandahåller. Ni ansvarar även för all användning av tjänsterna och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Newsworthy tar därmed inget ansvar för Er användning av den information Ni tillhandahåller.

3.3 Vill Ni byta lösenord är det bara att logga ut och ange att Ni glömt lösenord, för att få en återställningslänk via den e-post ni angivit.

3.4 Vid angivet krav om registrering av e-postadress vid användning av våra tjänster måste Ni registrera Er med en giltig personlig e-postadress som Ni regelbundet använder. Anledningen till detta är för att vi ska kunna kommunicera med Er angående Er användning av tjänsterna. Ett konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan komma att kräva att Ni validerar Ert konto vid registreringen om vi misstänker att Ni har använt en felaktig e-postadress.

4. Tjänsternas tillgänglighet, säkerhet och riktighet

4.1 Trots att vi eftersträvar att ständigt ha vår webbsida och våra tjänster tillgängliga, kan vi inte hållas ansvariga för det fall att webbsidan eller tjänsterna av någon anledning inte skulle vara tillgängliga. Vi kan därmed inte garantera att Er tillgång till webbsidan och tjänsterna kommer vara oavbruten och utan fel. Dessutom kan vi då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll av webbsidan eller tjänsterna som kan påverka deras tillgänglighet och funktionalitet.

4.2 Tillgång till tjänsterna kan när som helst stängas av för Er, likaså för samtliga övriga användare, tillfälligt eller permanent och utan förvarning. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av tjänsterna används, utan att behöva meddela Er i förväg eller ange skäl för införandet av restriktionerna.

5. Betalning

5.1 På vår webbsida hittar Ni information om aktuella betalalternativ. Aktuell avgift framgår även Er vid Er registrering samt på Er kontosida. Avgiften som anges är exklusive moms.

5.2 Vi erbjuder betalning via Stripe. Genom att betala genom Stripe godkänner ni det företagets användarvillkor och integritetspolicy.

5.3 Newsworthy förbehåller sig rätten att ändra avgiften för Tjänsten. Nytt pris gäller i dessa fall tidigast från och med nästkommande period, efter det att ändrade villkor har meddelats Er via den e-postadress som Ni har uppgett vid registrering för Tjänsten, förutsatt att Ni inte sagt upp Er prenumeration innan perioden löpt ut.

5.4 Prenumerationsavgiften betalas alltid i förskott. I den mån betalning ej erlagts i tid reserverar sig Newsworthy rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan, samt att, vid behov hänvisa eventuell utestående betalning till eventuellt inkassobolag för betalning.

6. Skydd för dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Ni kan få veta mer om hur vi hanterar Er information när Ni använder våra tjänster genom att läsa vår integritetspolicy.

7. Ändring av villkor

Newsworthy har rätt att när som helst ändra tjänsterna, ändra dessa användarvillkor eller sluta tillhandahålla tjänsterna. Newsworthy skall med rimligt varsel, och i den mån detta är möjligt, underrätta användaren vid ändring av villkoren.

8. Prenumerationens löptid och uppsägning

8.1 Er prenumeration är en tillsvidareprenumeration. Det innebär att Ni får tillgång till Tjänsten för ett (1) år eller en (1) månad. Perioden förlängs med samma period om Ni själv inte säger upp prenumerationen eller ändrar löptid två dygn innan periodens upphörande.

8.2 Om Ni inte vill att Er tillsvidareprenumeration förlängs, måste Ni säga upp prenumerationen 48 timmar innan den aktuella tidsperioden löper ut. Ändringar sköts via Er kontosida.

8.3 Uppsägningen träder i kraft från och med nästkommande betalningsperiod inleds. \

9. Övrigt

9.1 Newsworthy har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för tjänsternas användare. Vidare har Newsworthy en oinskränkt rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

9.2 Tvist med anledning av dessa användarvillkor eller Er användning av tjänsterna ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

10. Kontakt och support

Du kan när som helst höra av Er till Newsworthy för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via e-post till contact@newsworthy.se kl. 08–18.